kladné vyjádření v odvolání, přesto jsem neobdržel požadované informace

Karel Tomek

29. 2. 2016 | Počet zhlédnutí: 2437 | Počet komentářů: 1

Žádal jsem Okresní soud v Mělníku o informace týkající se porozvodového uspořádání péče o děti. OS mi odpověděl v tom smyslu, že k dohledáni informací potřebuje cca 25h a že tedy to udělá jedině za úplatu. Já se odvolal Ministerstvu spravedlnosti s tím, že OS nespecifikoval nijak o jakou činnost se jedná atd. Ministerstvo mi dalo za pravdu a snížilo náklady na nulu. Přesto jsem doposud požadované informace nedostal. Kladné vyjádření k mému odvoláni jsem obdržel v listopadu. Cca před 14 dny jsem napsal na OS stížnost, že mi doposud neposlali informace. Zatím bez odezvy. Jak mám postupovat dále? Podat žalobu?

Martin Madej

29. 2. 2016

Postup Okresního soudu v Mělníku je nezákonný, a to jak z důvodu neodůvodnění výzvy k úhradě nákladů, tak z důvodu nečinnosti po rozhodnutí nadřízeného orgánu. Ani Váš postup však nebyl bezchybný.

Nadřízený orgán, tedy Ministerstvo spravedlnosti, rozhodl podle § 16a odst. 7 písm. b) InfZ. S doručením toto rozhodnutí měl povinný subjekt bez zbytečného odkladu znovu rozhodnout, tentokrát bez podmínky uhrazení nákladů podle § 17, a od tohoto rozhodnutí se Vám, ve smyslu recentní judikatury Nejvyššího správního soudu (srov. analogicky rozsudek NSS z 19. 11. 2014, sp. zn. 3 As 26/2014 (3178/2015 Sb. NSS)), počítala doba na podání nečinnostní stížnosti podle § 16a odst. 1 písm. b) InfZ. Tato doba činila 30 dnů (§ 16a odst. 3 písm. b) InfZ). Pokud tedy ministerstvo rozhodlo v listopadu, nebyl důvod čekat se stížností až do února. Pokud by soud o Vaší stížnosti rozhodl, rozhodl by o ní správně jako o stížnosti opožděné. Toto pochybení už nelze zvrátit, a proto Vám nezbývá než podat novou žádost a celý proces rozběhnout nanovo. V nové žádosti o informace je vhodné poukázat na rozhodnutí nadřízeného orgánu (o nulových nákladech). Povinný subjekt bude mít na rozhodnutí o Vaší žádosti 15 dnů. 

JL

  • 12. 3. 2016
  • Praha

s ohledem na nález Ústavního soudu ČR - I. ÚS 3930/14 by nemusela být stížnost posuzována jako opožděná

po marném uplynutí lhůty pro vyřízení stížnosti nadřízeným orgánem lze podat žalobu proti nečinnosti - viz např. sp.zn. 2Ans 13/2012-14 ze dne 15.11.2012 Nejvyššího správního soudu ČR

prvoinstanční správní orgán pak současně nese i veškeré náklady takového řízení - viz např. sp.zn. 46A 12/2014-38 ze dne 24.3.2014 Krajského soudu v Praze

mnohdy ale stačí jen zaslat povinnému subjektu předžalobní výzvu s judikaturou správních soudů a k nápravě pak dojde obratem

JL

  • 12. 3. 2016
  • Praha

jen pro úplnost k Okresnímu soudu v Mělníku a nečinnosti (bohužel velmi typické) nadřízeného Ministerstva sprevedlnosti ČR:

sp.zn. 3A 56/2012-30 ze dne 26.6.2012 Městského soudu v Praze - náklady 1.000Kč

sp.zn. 10A 168/2012-22 ze dne 18.12.2012 Městského soudu v Praze - náklady 9.640 Kč

sp.zn. 6A 59/2013-25 ze dne 15.7.2013 Městského soudu v Praze - náklady 13.342Kč

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy