Částečné odmítnutí poskytnutí informace k veřejné zakázce

Daniela Göttelová

5. 1. 2024 | Počet zhlédnutí: 466 | Počet komentářů: 1

Město Černošice "vybralo" podle nás mírně podivně firmu pro položení optických kabelů. Zástupce této firmy začal obcházet domácnosti ve stylu Svědci Jehovovy (neodbytně) a začal lidem nabízet služby, které s položením kabelů souvisejí. Informace, které dostávali lidé, se velice různí, zejména v ceně, ale protože se zástupce firmy Scancom zaštiťoval městem, zřejmě desítky (stovky) lidí zájem projevilo. Problém je v tom, že tato společnost prováděla stejnou zakázku ve Vinoři, kde s ní byly velké problémy. Navíc není zřejmé, jak velká nakonec vlastně tato VZ bude, ale zcela jistě bude nutno někde rozkopat chodníky, silnice, apod. Takže předpokládáme, že jednotky tisíců to nebudou. Jde mi zejména o částečné odmítnutí odpovědi na otázky 1 a 2, kde odmítají poskytnout emailovou korespondenci, odpovídají, že z jednání se záznamy nepořizují...působí to podivně a odpověď je formulována tak, že jakousi zárukou čistoty procesu je přítomnost starosty při osobních jednáních či videokonferencích. Navíc si myslím, že předmět této zakázky není tak jednoduchý jako například nákup toaletního papíru :) a bude dost velkým zásahem do chodu města (viz měsíce rozkopané chodníky ve Vinoři). Máme právo na poskytnutí odpovědi na otázky č. 1 a 2 v rozsahu, v jakém je požadujeme?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

10. 1. 2024

Rozhodnutí o odmítnutí většiny požadovaných informací je ve velkém rozsahu nesprávné, protizákonné. Je třeba podat proti němu odvolání.

Pro upřesnění, Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti (v příloze dotazu) se opírá o názor, že e-mailová komunikace mezi zaměstnanci úřadu a firmou má soukromou povahu, je chráněna listovním tajemstvím, a že prý také může obsahovat obchodní tajemství. Tyto a další argumenty v odůvodnění rozhodnutí jsou převážně mimo právní realitu.

Z dotazu není jasné, zda vedle Rozhodnutí byla v jiném sdělení část požadovaných informací poskytnuta. Pokud ne, pak rozhodnutí trpí zejména vadou, že nevyjasňuje, které části požadovaných informací byly poskytnuty, když jde o částečné odmítnutí.

Tato nejasnost má další procesní dopad, že není jasné, zda k některým částem žádosti je možné podat stížnost proti částečnému nevyřízení žádosti (§ 16a odst. 1 písm. c) InfZ). Na rozdíl od odvolání lze stížnost podat do 30 dnů od okamžiku, kdy měla být žádost plně vyřízena. Tato lhůta ještě trvá do 31. ledna 2024.

Zásadní závadou většiny jednotlivých částí Rozhodnutí o jednotlivých požadovaných informacích je, že se neopírají o zákonem stanovenou ochranu informací (zejm. o některé ustanovení Infozákona), ale dovozují se z všeobecných a často pomýlených právních úvah.

Odvolání je třeba podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí.

Pokud tato lhůta již uplynula, doporučuji podat žádost znovu, možná ji podle dosavadní zkušenosti s tímto vadným vyřízením upřesnit, a doprovodit vysvětlením, že vzhledem k vánoční době žadatel nestihl podat odvolání, takže své právo na informace uplatňuje zčásti opakovanou žádostí s tím, že pro povinný subjekt v zájmu procesní úspornosti připojí argumentaci, kterou by vznesl při odvolání. Nechť povinný subjekt pak novou žádost vyřídí tak, aby nešlo o obstrukční, neoprávněné odmítnutí, pokud se některá odůvodnění odmítnutí budou jevit jako neudržitelná.

Návrh nové žádosti můžete poslat ke konzultaci.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy