Autentičnost kopie poskytnutého dokumentu

Slávek

8. 2. 2018 | Počet zhlédnutí: 481 | Počet komentářů: 1

Po stížnost k povinnému subjektu a následně i stížnosti k nadřízenému orgánu na nečinnost povinného jsem získal Zápis ze schůze Rady Města.

Dokument je však anonymizován způsobem, kdy zákonem chráněné údaje (jména, data narození, adresa apod.) přepíše na iniciály v textovém editoru a toto pak prohlásí za kopii dokumentu. Dle mého názoru se již nejedná o anonymizovanou kopii zápisu, ale o neautorizovaný opis originálu, kde si nemohu být jistý autentičností obsahu. Celý dokument působí poněkud nesourodě, protože obsahuje jak anonymizované údaje výše uvedeným způsobem (přepisem v textovém editoru), tak i část, kde byla anonymizace provedena začerněním. Začernění je provedeno pouze na poslední straně obsahující podpisy a razítko.

Je tato forma anonymizace a pozměnění dokumentu přípustná? V žádosti jednoznačně uvedl, že žádám o kopii Zápisu, tedy ne o nějaký anonymizovaný opis. Nepožádal jsem výslovně o fotokopii.

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

14. 2. 2018

Infozákon počítá s poskytováním informací, nikoliv originálních dokumentů nebo jejich obrazových kopií. Proto je běžné, že lze poskytnout informační obsah i jako digitální obsah textu v dokumentu. V takovém případě je přirozené anonymizovat části textu nahrazením znaků pomocí XXXXX.

Kombinace s fotokopií textu se začerněním části není v rozporu se zákonem.

Pokud chcete získat skutečně fotokopii konkrétního (originálního) dokumentu, je nutno o ni takto v žádosti výslovně požádat. Pak je součástí žádosti i skutečný obraz požadované informace v originální podobě, a pokud tomu nic nebrání, je povinný subjekt povinen žádosti vyhovět (samozřejmě i zde s případnou nutnou anonymizací – v takovém případě jedině pomocí začernění části obrazu).

Popsaná forma poskytnutí tedy je přípustná.

Poznámka: Prosím dejte vědět, zda opravdu trváte na nezveřejnění dotazu (nezaklikl/a jste možnost zveřejnění). Považujeme jej za velmi zajímavý a odpověď za užitečnou pro další uživatele. Pokud souhlasíte se zveřejněním, napište prosím na kuzilek@otevrete.cz.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy