Zveřejnění zápisů a audionahrávek ZO na opozičním webu, námitka k zápisu

Petr

27. 10. 2015 | Počet zhlédnutí: 1143 | Počet komentářů: 1

  • Lze zveřejňovat na opozičním webu zápisy ze zasedání zastupitelstva? (Obec je nezveřejňuje- ze zákona nemusí)
  • Lze zveřejňovat na opozičním webu vlastní audiozáznam ze zasedání zastupitelstva?
  • Co dělat, když zastupitelstvo nepřijme námitku k doplnění do zápisu z jednání, i přesto že je vše zaznamenáno na audionahrávce?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

29. 10. 2015
  • Lze zveřejňovat na opozičním webu zápisy ze zasedání zastupitelstva? (Obec je nezveřejňuje- ze zákona nemusí)

Ano, lze je zveřejnit. Pokud jde o úplnou verzi, tedy včetně případných chráněných údajů, kterou má k disposici například člen   zastupitelstva, pak je třeba před zveřejněním provést kontrolu a případnou anonymizaci chráněných údajů. Podrobnosti najdete v naší příručce. O zveřejnění zápisu platí prakticky totéž, co o audiovizuálním  záznamu.

  • Lze zveřejňovat na opozičním webu vlastní audiozáznam ze zasedání zastupitelstva?

Ano, lze je zveřejnit. Je nutno   dodržet některá snadná pravidla. Před zveřejněním je nutno provést kontrolu a případnou anonymizaci chráněných údajů, a též toto pořizování a zveřejňování záznamů registrovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti najdete v naší Příručce. 

  • Co dělat, když zastupitelstvo nepřijme námitku k doplnění do zápisu z jednání, i přesto že je vše zaznamenáno na audionahrávce?

V tomto případě by asi jedinou cestou byl postup podle § 124 zákona o obcích o dozoru, který vykonává ministerstvo vnitra (ustanovení § 124 zde pro jeho rozsah nepublikujeme). Ministerstvo může požadovat po obci nápravu usnesení, které odporuje zákonu. Může ho též pozastavit.

Spor by tedy byl o to, zda rozpor mezi záznamem a zápisem dosahuje intenzity rozporu se zákonem. K tomu je důležité ujasnit si, co zákon požaduje od zápisu:

§ 95

1) O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.

Pokud by tedy šlo o nedostatek, který se netýká těchto požadovaných obsahů, pak může být spor dost komplikovaný a nejistý. Nicméně lze o dozor ze strany MV požádat, MV často i v případech, kdy nekonstatuje porušení zákona a možnost svého zásahu, podá alespoň určitá doporučení, která obce často respektují.

Vedle tohoto postupu existuje jen rovina politické odpovědnosti, kdy například zveřejněním (na opozičním webu, ve zpravodaji obce apod.) upozorníte veřejnost na to, že část zastupitelů postupuje chybně.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy