zveřejnění smlouvy o nájmu bytu pro sociální účely v registru smluv

Karel Tvrzník

27. 9. 2018 | Počet zhlédnutí: 805 | Počet komentářů: 1

Jsme příspěvková organizace zřízená Ústeckým krajem. Ke své činnosti "chráněnému bydlení" si pronajímáme byty, popř. část RD,  pro naše klienty. Měsíční nájem se pohybuje v rozmezí 6-18 tis.Kč. Roční nájemné přesáhne částku 50 tis. Kč.  Jsme povinni tyto smlouvy ukládat do Registru smluv?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

1. 10. 2018

Jádro odpovědi na vaši otázku spočívá v tom, kdo a v jakém postavení vám uvedené byty a části RD pronajímá.

Hledisko povinného zveřejnění jako podmínky účinnosti a platnosti smlouvy:

Pokud jde o fyzickou osobu a zároveň nejde o její podnikání, pak se takové smlouvy nezveřejňují bez ohledu na hodnotu předmětu smlouvy (§ 3 odst. 2 písm. a) Zákona o registru smluv). Pokud jde o právnickou osobu anebo fyzickou osobu, která svou nemovitost takto pronajímá v rámci podnikání, pak rozhoduje hodnota předmětu smlouvy nad 50 tisíc. Ta se počítá za dobu určitou, anebo, jde-li o dobu neurčitou, za 5 let. Do hodnoty se zahrnují i platby za služby, pokud jsou předmětem smlouvy, bez ohledu na to, zda je podnájemce/nájemce uhradí sám či je uhradí pronajímateli.

Hledisko podnikání:

Otázka, zda pronajímatel podniká či nepodniká, souvisí s jeho daňovou povinností, povinností platit z tohoto příjmu zdravotní a sociální pojištění. Stručně řečeno, pokud jde o jeho systematickou činnost za účelem zisku, například pronajímá cestou Airbnb, Booking.com, anebo podobným systematickým způsobem, pak jde o podnikání. Je proto vhodné, pokud to pronajímatel tvrdí a smlouva by se tedy neměla zveřejnit v RS, uvést ve smlouvě, že nájem ze strany pronajímatele není jeho podnikáním a pokud se ukáže, že tomu tak není, zavazuje se uhradit náklady, které vzniknou v souvislosti s nápravou takového stavu (musela by se přijmout smlouva o vypořádání bezdůvodného obohacení).

Hledisko ochrany osobních údajů:

Naopak platí, že pokud nejde o podnikání pronajímatele, nelze jeho smlouvu zveřejnit, šlo by o neoprávněné nakládání s osobními údaji. Pouze kdyby pronajímatel s takovým nadbytečným zveřejněním zcela dobrovolně souhlasil (nesměli byste tedy ani náznakem učinit podmínkou ze své strany), bylo by možné takovou smlouvu nadbytečně zveřejnit v Registru smluv.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy