Základní a mateřská škola - údaje o zaměstnancích

rehorka

10. 6. 2015 | Počet zhlédnutí: 1396 | Počet komentářů: 2

Zajímalo by mě, jaké údaje může základní a mateřská škola (zřizovaná obcí) jako povinný subjekt vydat na základě žádosti o informace dle InfZ o svých zaměstnancích, resp. o učitelích?

Ráda bych věděla, zda škola může o pedagozích poskytnout tyto informace:

- jméno a příjmení pedagoga,

- jeho dosažené vzdělání,

- konkrétní školu, kterou absolvoval a jeho zaměření,

- absolvování odborné praxe - kde a časové období,

- v jakém je pracovním poměru na dané škole - trvalý pracovní poměr, dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr a zda je na dobu neurčitou či určitou (do kdy),

- jaké je jeho zařazení v dané škole - vychovatel, učitel - jakých předmětů, třídnictví apod.?

Musí škola poskytnout všechny tyto informace, nebo jsou některé chráněné jako osobní údaje (jaké)?

 

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

14. 6. 2015

Všechny uvedené informace je škola povinna na žádost poskytnout. Jde sice o osobní údaje, ale nikoliv o chráněné osobní údaje. Tento okruh osobních údajů není chráněný na základě výslovného ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

§ 5

(2) Správce může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu je může zpracovávat,

f) pokud poskytuje osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné anebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařazení,

Co se týká například vzdělání, škola by měla odepřít jen takové údaje, které nesouvisejí s nyní vykonávanou prací. Například učitel dějepisu na gymnasiu před pedagogickou školou mohl vystudovat hotelovou školu - takový údaj není správné poskytnout.Co se týká například vzdělání, škola by měla odepřít jen takové údaje, které nesouvisejí s nyní vykonávanou prací. Například učitel dějepisu na gymnasiu před pedagogickou školou mohl vystudovat hotelovou školu - takový údaj není správné poskytnout.

 

JL

  • 22. 6. 2015
  • Praha

k platům apod. viz také rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 4As 40/2010-60 ze dne 11.11.2011

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2010/0040_4As__1000_20111206125836_prevedeno.pdf

a následné rozhodnutí Krajského soudu v Praze sp.zn. 45A 4/2012-76 ze dne 27.6.2012

http://www.nssoud.cz/files/EVIDENCNI_LIST/2012/45A_4_2012_23_20120829033721_prevedeno.pdf

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy