Žádost o kopie pravomocných rozhodnutí

Aleš Dohnal

4. 2. 2016 | Počet zhlédnutí: 1031 | Počet komentářů: 1

Městský úřad Holice jsem požádal o kopii o zaslání kopií všech pravomocných rozhodnutí vydaných úřadem v rámci správních řízení, která byla vedena na úseku státní správy lesů a státní správy myslivosti, kde byly zjednodušeně řečeno účastníkem řízení Mětské lesy Hradec Králové, a.s. (viz příloha). Úřad mi odmítl kopie rozhodnutí poskytnout, s oduvodněním "Povinný subjekt se domnívá, že není v jeho pravomoci zveřejňovat kopie rozhodnutí tomu, kdo nebyl účastníkem řízení a proto odmítl tyto informace zveřejnit podle § 15 odst. 1 zákona. Dále se povinný subjekt domnívá, že podle § 8 odst. 3 písm. b) zákona č. 123/1998 Sb., je žádost formulována zjevně provokativně a obstrukčně." (viz příloha) Je úřad v právu? Jak mám postupovat? 

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

11. 2. 2016

Odmítnutí žádosti na základě důvodu "Povinný subjekt se domnívá, že není v jeho pravomoci kopie rozhodnutí tomu, kdo nebyl účastníkem řízení" nemá žádnou oporu v zákoně a je proto nezákonné.

Rozhodnutí je zmatené ve více směrech: zároveň odmítlo informaci a zároveň ji poskytlo (o odpovědné osobě). Nerozlišilo, zda žádost vyřizuje podle Infozákona nebo podle zákona o informacích o životním prostředí.

Důvodem však je přílišná obecnost žádosti, která hraničí se zneužitím práva (poskytnout "všechny dokumenty"), což odůvodnění vyjadřuje zmínkou o obstrukční podobě.

Další právní postup spočívá v podání odvolání.

Nicméně bych spíše doporučil zvážit skutečné důvody žádosti, a případně podat mnohem úžeji formulovanou žádost na konkrétní dokumenty, anebo na pouhý přehled dokumentů, z něhož pak podle potřeby budete požadovat skutečně ty potřebné.

 

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy