Žádost e-mailem - bez reakce

Lukáš Pokorný

11. 10. 2016 | Počet zhlédnutí: 1659 | Počet komentářů: 2

Na mou  žádost dle zákona mi nebylo vůbec ze strany úřadu mojí městské části vůbec odpovězeno.

Přitom touto cestou (email s předmětem s citací zákona, zápatí se jménem, RČ, adresou) mi normálně z úřadu informace chodí. Jak teď postupovat?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

11. 10. 2016

Z dotazu není jasné, na jakou e-mailovou adresu byla žádost podána. 

Pokud byla podána e-mailem na elektronickou adresu podatelny a obsahovala potřebné náležitosti, pak šlo o řádně podanou žádost. Mohla být též podána listinně nebo datovou schránkou.

Nyní je třeba podat stížnost proti nečinnosti při vyřizování žádosti o informace podle § 16a odst. 1 písm. b) Infozákona. Stížnost je třeba podat podle správního řádu (§ 20 odst. 4 písm. c) InfZ) , tj. buď se zaručeným elektronickým podpisem, datovou schránkou nebo listinně s vlastnoručním podpisem na podatelnu anebo doporučeně.

Ve stížnosti se uvede, kdy a jak byla žádost podána, čím lze její podání prokázat (např. screenshot poštovního klienta odesílatele se zobrazením odeslané zprávy) a sdělí se, že ve lhůtě 15 dnů (případně až dodnes) nebyla žádost vyřízena.

Úřad by měl na základě stížnosti do 7 dnů žádost vyřídit, pokud tak neučiní, musí předat stížnost nadřízenému orgánu k rozhodnutí o stížnosti. Pokud nečinnost byla neoprávněná, pak by nadřízený orgán měl do 15 dnů od předání stížnosti nařídit povinnému subjektu, aby žádost vyřídil. Takové rozhodnutí nadřízeného orgánu je vykonatelné a exekučně vymahatelné.

Oldřich Němec

  • 1. 11. 2016
  • Ralsko

Dobrý den, pane inženýre,

obracím se na Vás jako na tvůrce zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Níže přeposílám proklik, jak se staví České dráhy, a.s., kde má jasnou 100 % spolúčast stát, k mému dotazu:

http://www.infoprovsechny.cz/request/plat_vita_veseleho_zamestnance_c#outgoing-7209

Myslíte, že je to v pořádku?

Nestála by v úvahu změna informačního zákona, kdy by zákon jasně vymezil povinnému subjektu případnou pokutu?

Může vůbec obyčejný občan se domoci práva na informace u těchto státem založených společností?

Děkuji za odpověď a nastínění možného řešení.

S pozdravem

Oldřich Němec

JL

  • 19. 1. 2017
  • Praha

k tomu "domoci" potřebujete vykonatelné rozhodnutí, které lze exekučně vymáhat - např. po mnoha a mnoha letech vydaný rozsudek správního soudu ukládající povinnost informace poskytnout

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy