Žadatel o přidělení bytu

Hartig

26. 9. 2013 | Počet zhlédnutí: 1102 | Počet komentářů: 1

Existuje právo na informaci spočívající v tom, že se povinného subjektu (města) zeptám, zda je určitá osoba žadatelem o přidělení bytu v majetku města či někdy v minulosti žadatelem byla? Popř. zda k tomu existuje nějaká judikatura. 

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

25. 10. 2013

Tento osobní údaj město poskytnout nemůže. Obecně platí, že osobní údaje se chrání a poskytnout je lze jen se souhlasem dotčené osoby. Výjimky, které toto pravidlo prolamují, se na popsaný případ nevztahují. Dokud jde o pouhého žadatele, není osoba ještě příjemcem veřejných prostředků. Až po přidělení bytu by bylo možné požadovat informaci včetně osobního údaje podle výjimky stanovené v § 8b Infozákona. 
Pouze v případě, kdy by žadatel měl speciální právní důvod, mohl by údaje o žadateli získat - například, kdyby šlo o manžele v rozvodu a otázka, zda manžel/ka požádal o byt by byla důležitá pro ochranu právního zájmu žadatele - druhého manžela. Pak by se uplatnil § 5 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů: 

pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby; takové zpracování osobních údajů však nesmí být v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu jeho soukromého a osobního života

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy