výroční zpráva

Alena

4. 4. 2016 | Počet zhlédnutí: 1166 | Počet komentářů: 1

Prosím, co hrozí za pozdní zveřejnění výroční zprávy? Jaké sankce, případně postihy, v zákoně jsem nic nenalezla.

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

7. 4. 2016

Zveřejnění Výroční zprávy není vynucováno žádnou sankcí.

Ke splnění této povinnosti lze povinný subjekt nutit v zásadě jen tak, že se podá žádost o opatření proti nečinnosti k nadřízenému orgánu, protože nezveřejnění některé z povinně zveřejňovaných informací podle § 5  nebo podle § 18 (výroční zpráva) lze kvalifikovat jako nečinnost podle § 80 Správního řádu.

Na základě § 20 odst. 4 InfZ je dána možnost použít při postupu podle InfZ ustanovení správního řádu (dále SpŘ) o ochraně proti nečinnosti. Poskytováním informací se podle § 4 odst. 1 InfZ míní jak poskytování na žádost, tak také zveřejnění, tedy i aktivní zveřejnění „povinných informací“ podle § 5 nebo § 18 InfZ. 

Podle § 6 odst. 1 SpŘ je správní orgán povinen vyřizovat věci bez zbytečných průtahů a pokud správní orgán nečiní úkony v zákonem stanovené lhůtě, použije se ke zjednání nápravy ustanovení o ochraně před nečinností (§ 80 SpŘ).

Nadřízený správní orgán by pak měl přikázat nečinnému povinnému subjektu, aby ve stanovené lhůtě učinil potřebná opatření ke zjednání nápravy (§ 80 odst. 4 písm. a) SpŘ). Potřebným opatřením je zveřejnění povinných informací způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 5 odst. 1, 2 a 3 anebo podle § 18 (Výroční zpráva) InfZ.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy