volba místostarosty

Václav Pokorný

3. 2. 2015 | Počet zhlédnutí: 1095 | Počet komentářů: 1

Na ustavujícím veřejném zasedání nově zvolených zastupitelů probíhala volba místostarosty. Protože naše zastupitelstvo je pouze pětičlenné, došlo k situaci, kdy pro jednoho kandidáta na místostarostu hlasovali dva, proti dva a kandidát se zdržel hlasování, pro druhého hlasoval jeden, proti tři a kandidát se zdržel. Na základě tohoto hlasování byl zvolen do funkce první kandidát. Je takto zvolení místostarosty právoplatné? Mohl tuto funkci získal vlastně nezvolením druhého kandidáta? 

Martin Madej

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

3. 2. 2015

Podle § 87 Zákona o obcích je k platnému usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volbě třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

Z toho jasně vyplývá, že k přijetí jakéhokoli rozhodnutí zastupitelstva obce, včetně volby funkcionáře obce, je třeba souhlas nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva. Kandidátovi tak nestačí pouhý lepší výsledek (musel by zároveň dosáhnout nadpoloviční většiny hlasů všech členů zastupitelstva obce).

Pokud je váš opis přesný, znamená to, že místostarosta nebyl zvolen. Pokud usnesení zastupitelstva, který musí být na obci k nahlédnutí, uvádí, že místostarosta byl zvolen, je nutno je napadnout. Některý člen zastupitelstva by měl rozporovat zápis jednání zastupitelstva a požadovat jeho opravu (v zápisu musí být, že nebyl zvolen), a dále požadovat novou volbu. Pokud tak neučiní, může kdokoliv podat podnět k odboru dozoru Ministerstva vnitra, v jehož kompetenci je dohlížet na to, jak obce naplňují (či porušují) zákony, a to i v případech, kdy neexistuje jiná sankce nebo prosazovací mechanismus. MV obvykle situaci posoudí správně a požaduje po obcích nápravu, obce obvykle autoritu MV do značné míry respektují. 

Kontakty na odbor najdete ZDE. 

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy