Údaje o uchazečích v personálním výběrovém řízení (ministerstva)

Richard Kingham

10. 10. 2015 | Počet zhlédnutí: 1508 | Počet komentářů: 1

Ve výběrovém řízení na pozici referenta oddělení na ministerstvu mi byla doručena stručná zamítavá odpověď, a to i přesto, že jsem výrazně převyšoval požadavky na kandidáta kladené. Nepatřím k lidem domýšlivým, ale myslím si, že mnoho lidí, kteří mohli nabídnout takové zkušenosti jako já, být nemohlo. Navzdory tomu jsem nebyl přizván ani k ústnímu pohovoru. Z těchto důvodů mám podezření, že výběrové řízení bylo dopředu někomu "ušito na míru", jak se někdy říká.

Mám právo na informace o profesním životě (vzdělání a dosavadních profesionálních zkušenostech) zaměstnanců státní správy (zejména ministerstev)? Domnívám se, že standardní argumentace ochranou osobních údajů zde není (neměla by být) použitelná. 

 

Martin Madej

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

12. 10. 2015

Řešení není jednoznačné. Na jednu stranu je pravdou, že podle § 11 odst. 2 písm. a) InfZ "povinný subjekt neposkytne informaci, vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí". Na druhou stranu však zde došlo za pomocí judikatury k prolomení, kdy v případě výběrových řízeních hovoříme o tzv. implicitním souhlasu, tedy souhlasu, který dává uchazeč samotným podáním nabídky. Ačkoli se předmětné rozhodnutí (10 As 59/2014) vztahovalo k veřejným zakázkám, můžeme argumentovat, že to jde analogicky vztáhnout i na výběrová řízení personální. V tu chvíli však do hry vstupuje silné právo na ochranu soukromého života a související právo na ochranu osobních údajů, které je třeba respektovat a záleží na závěru na soudu, jestli v konkrétním případě převýší nad právem na informace a potřebou veřejné kontroly.

Zároveň je ochrana osobních údajů prolomena v § 5 odst. 2 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů. Ten uvádí, že se mohou poskytovat i bez souhlasu subjektu údajů, 

pokud poskytuje osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné anebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařazení,

To se ale může týkat jen toho, kdo uvedené místo získal. U něj můžete podle Infozákona požádat o údaje o vzdělání a dosavadních profesionálních zkušenostech, a s ohledem na výše uvedenou výjimku z ochrany osobních údajů je povinný subjekt musí poskytnout. U ostatních, též neúspěšných kandidátů, lze s vysokou mírou nejistoty výsledku žádat o jejich přehled, a prakticky lze vyloučit, že by bylo možné úspěšně žádat o údaje o jejich vzdělání a dosavadních profesionálních zkušenostech. Ovšem pokud byste zjistil, kdo se ještě ucházel, a šlo o zaměstnance veřejné správy, byl by možné o tyto údaje žádat jeho aktuálního zaměstnavatele.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy