šíření zápisů ze zastupitelstva

PV23

23. 3. 2015 | Počet zhlédnutí: 1745 | Počet komentářů: 1

Podle InfZ jsem požádal o kopii zápisu ze zasedání zastupitelstva, který mi byl zaslán. Můžu tuto kopii šířit dál například formou ukázání sousedovi? Může se pak soused při své žádosti podle InfZ odvolat na tuto kopii?

Sára Klačko

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

25. 3. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva není žádným tajným dokumentem. Vy i Váš soused máte jako občané obce plné právo nahlížet do zápisu, pořizovat si z něj opis, výpis nebo kopii i bez žádosti podle InfZ. (Zápisy navíc patří mezi hlavní dokumenty, obec by měla na svém webu zveřejnit alespoň jejich seznam.) Pokud jste však získal jako občan obce úplný zápis, nemůžete jeho kopii volně šířit např. zveřejněním na internetu nebo poskytnutím jiné osobě a to z důvodu ochrany osobních údajů. V případě, že nejste občanem obce, bylo odpovědností obce provést anonymizaci před tím, než Vám zápis poskytla, a Vy můžete být v dobré víře, že jste obdržel řádně zkontrolovaný anonymizovaný zápis, a tedy ho volně šířit po internetu.

Jestliže jste o zápis ze zastupitelstva žádal na základě žádosti podle InfZ, obec má povinnost do 15 dní jej zveřejnit anonymizovaný na webu. Klíčovým je v tomto případě § 5 ods. 3 InfZ:

Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích, poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.

Pokud tedy od Vaší žádosti uplynulo 15 dní a obec ji dosud nezveřejnila, nejjednodušší cestou bude upozornit obec na tuto povinnost. Ta by měla zápis anonymizovat (nejedná se o složitý úkon a nemůže být výmluvou pro nezveřejnění) a poté jej na svém webu zveřejnit. Pokud tak neučiní, porušuje tím zákon. Druhou větu odstavce nelze vykládat tak, že vylučuje povinnost obce zveřejnit zápis „v plné šíři“ (kromě chráněných osobních údajů). Účelem této věty je chránit povinný subjekt od nepřiměřeného úsilí, které by musel vyvinout např. přepisováním či kopírováním dokumentů mimořádného rozsahu, které nemá v elektronické podobě. To však neplatí pro zápis ze zasedání zastupitelstva, který obec v elektronické podobě zpravidla má.

K vymáhání povinnosti podle § 5 ods. 3 InfZ více zde.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy