Rozhodnutí nepříslušným orgánem

JL

26. 10. 2013 | Počet zhlédnutí: 1025 | Počet komentářů: 1

Jaký je správný postup, pokud je o opravném prostředku rozhodnuto nepříslušným orgánem?

Konkrétní příklad: 
povinný subjekt - Okresní soud v Litoměřicích (rozhodnutí o odmítnutí) 
o odvolání chybně rozhodl předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem JUDr. Milan Kohoutek 

a to s odůvodněním: 
"Nadřízeným orgánem, který rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů vydaných v dikci zákona o svobodném přístupu k informacím, je soud krajský, rozhodnutí povinného tak nebylo předkládáno k Ministerstvu spravedlnosti ČR, takový postup by neměl oporu v zákoně." 

správně má přitom rozhodovat Ministerstvo spravedlnosti ČR 
(podle instrukce ministerstva č.j. 13/2008-SOSV-SP ze dne 24.7.2009 - §7)

Martin Madej

  • 7. 12. 2014

Postupuje se podle Dílu 7 Správního řádu - Nicotnost rozhodnutí, §§ 77-78. Tzn. že je třeba podat podnět k prohlášení nicotnosti nadřízenému orgánu, v tomto případě Ministerstvu spravedlnosti. Nadřízený orgán prohlásí nicotnost takového rozhodnutí a povinný subjekt bude povinen věc předat správnému nadřízenému orgánu. 

 

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy