Radniční noviny - neposkytnutí informací členovi redakční rady

Jiří Škroch

17. 7. 2018 | Počet zhlédnutí: 317 | Počet komentářů: 1

rád bych se informoval, jak dále postupovat, když mi - jakožto členovi redakční rady (radničního periodika) - nejsou poskytovány informace, kdo je autorem anonymních pochvalných textů, kde se ve většině případů jedná pouze o články jednozdrojové a citován je výhradně starosta města?

1) Rada města schválila dokument: Zásady pro vydávání Zpravodaje města Mariánské Lázně

V dokumentu se mj. uvádí, že nebudou zveřejňovány anonymní texty. Od roku 2016 do června 2018 se tomu tak ale dělo, tedy v rozporu s pravidly. Na mé upozornění, jakožto nového člena RR došlo ke změně, že tyto texty v rubrice Radnice byly označeny podpisem Redakce. Na oficiálně vznesený dotaz na předsedu RR, kdo je autorem těchto textů, že mně to, jakožto členovi RR, známo není, mi přišla následující odpověď: “Děkuji za dotaz. Autorem je redakce. Pokud jako její člen cítíte potřebu se od článků distancovat, sdělte mi to prosím." (předseda RR a starosta města)

Starostu a v jedné osobě předsedu RR jsem upozornil, že si tedy o informaci budu muset požádat prostřednictvím zákona 106, na což mi odpověděl: "Fajn."

2) Ačkoliv platné Zásady pro vydávání hovoří, že na tvorbě obsahů se podílí, a za řadu věcí je zodpovědný, odpovědný redaktor, Zpravodaj v Mariánských Lázních ale žádného redaktora nemá. Jedná se o další porušení pravidel schválených radou města.

3) Dílčí  obsahová analýza hlavní rubriky Radnice, která je tvořena "redakčně", v období leden - červenec 2018 ukázala následující: V těchto textech bylo použito celkem 89 citací. Z toho v 75 případech byl citován starosta města. Ostatní citovaní byli úředníci a další, nikoliv politici. Z uvedeného množství citací byli 77 krát citování představitelé jedné politické strany, zatímco zástupci ostatních (koaličních či opozičních) stran a hnutí ani jedenkrát.

3) Jen tisk stojí ročně radnici cca 190 tisíc korun (mohu poslat přesné vyúčtování, které mám k dispozici). Mj. s  dodavatelem tisku (tiskárnou) nebyla doposud uzavřena žádná smlouva.

Závěrem:

Existuje audiovizuální záznam, kde pan starosta přímo říká, že autorem "anonymních" textů je on, později, že tyto texty připravuje jeho (neznámý) kamarád a do třetice, že autorem je Redakce, ačkoliv fakticky žádná redakce vůbec neexistuje. Jedná se o poměrně smutný příběh, neboť právě v Mariánských Lázních opakovaně zaznívá, jak je vše transparentní. Na základě výše uvedených skutečností bohužel tento názor sdílet nemohu.

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

24. 7. 2018

Pokud se při vydávání Zpravodaje nedodržuje usnesení rady, pak je to podle zákona o obcích úkolem kontrolního výboru:

§ 119

(3) Kontrolní výbor

a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena,

Pokud jsou články označeny „redakce“, pak by v tiráži mělo být uvedeno, kdo se tím myslí, jinak jde stále o anonymní články a porušení usnesení rady.

Pokud na žádost o informace, ať už podle Infozákona nebo podle Zákona o obcích, není poskytnuta informace, ač je povinnému subjektu známa, pak je třeba podat stížnost dle § 16a Infozákona.

Vydavatel má dle tiskového zákona povinnost poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku. Tato povinnost je obtížně právně vymahatelná.

Dále má povinnost poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku. Tato povinnost je reálně vymahatelná.

Měření objektivity a vyváženosti podle počtu citací je jistě možné, bez bližší znalosti však nelze posoudit, zda v daném periodiku je dosahováno obecné objektivity a vyváženosti. Poměr citací tomu nenasvědčuje. Pro měření se v metodě, kterou používám, spíše používá rozsah tiskové plochy, věnovaný politickému obsahu a v rámci něj pak alternativním názorům (nepocházejícím od vedení radnice).

V rámci projektu Oživení – Hlásná trouba (který jsem spolutvořil) lze zadat hodnocení periodika: https://hlasnatrouba.cz/jak-to-funguje#nahlaseni

Ostatní okolnosti, které uvádíte, patří spíše do světa lokálních politických šarvátek a je těžké je hodnotit.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy