Rada České televize

Karel Vácha

29. 3. 2016 | Počet zhlédnutí: 1239 | Počet komentářů: 1

Mám právo na informace o odměnách jednotlivých členů Rady České televize a členů její Dozorčí komise?

Podle toho, co jsem četl na Vašich stránkách, tak si myslím, že asi ne.

 

 

 

 

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

5. 4. 2016

Na uvedené informace máte bezesporu nárok.

I když jde o osobní údaje, nejsou chráněné. Jde totiž o informace o příjemcích veřejných prostředků. Jejich přístupnost je výslovně uvedena v § 8b Infozákona:

§ 8b

Příjemci veřejných prostředků

            (1) Povinný subjekt poskytne základní osobní údaje4b) o osobě, které poskytl veřejné prostředky. 

Jiná otázka je, ke komu podat žádost.

Podle našeho názoru není Rada ČT samostatným povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím (povinné subjekty musí podle tohoto zákona poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti), za povinný subjekt je možné považovat pouze Českou televizi jako celek.

Byť je působnost RČT ukotvena v zákoně, není samostatným povinným subjektem podle zákona o informacích, a to hlavně proto, že není samostatným celkem, jako je například v rámci vysoké školy fakulta, která také nemá obecnou právní subjektivitu. Rada by tedy těžko mohla např. vydávat rozhodnutí o odmítnutí žádosti, ještě problematičtější by byla otázka jejího nadřízeného orgánu.

Také lze uvést, že Rada ČT se tak dosud chová: Rada ČT nevydává samostatnou výroční zprávu, ve Výroční zprávě o činnosti ČT pak najdeme pouze část výroční zprávy věnované poskytování informací za celou Českou televizi. RČT nemá ani samostatný sazebník. Statut ČT upravuje i činnost Rady ČT. Otázkou je, kam potom adresovat žádost, zda na podatelnu České televize (epodatelna@ceskatelevize.cz), nebo na kontaktní adresy uvedené u Rad ČT/ČRo.

Doporučujeme minimalizovat možné komplikace a žádost zaslat na oba kontakty, nicméně klíčový je asi kontakt oficiálních podatelen ČT/ČRo.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy