Propagace volební kampaně v radničním periodiku jako součást společenských akcí

Zuzana Pršalová

30. 8. 2017 | Počet zhlédnutí: 1822 | Počet komentářů: 1

Jak správně užít novelu Zákona č. 247/1995 Sb., O volbách do Parlamentu České republiky v těchto dvou případech?

1) zástupce politické strany předal pozvánku na společenskou akci, která je míněna také jako volební propagace a agitace, budou na ní kandidáti a bude se prezentovat program politické strany. Ovšem pozvánka je (po upozornění) formulována tak, že to z ní nevyplývá.

2) O víkendu probíhaly na Slezské Hartě závody Dračích lodí. Má to zde velký úspěch a  v posledních letech se akce využívá i pro předvolební kampaně. Stranické týmy se zde objevují ve stranických barvách,  v kempech stojí auta polepená předvolebnímí slogany, týmy soutěží v tričkách v barvách strany.  

Ale soutěží i družstva nepolitická. O pohár bojují fyzicky zdatní bojovníci nebo ženské posádky, kterém sem přijely se pobavit.

Oficiálně nikde není uvedeno, že jde o politickou akci.

Znamená to, že bych neměla prostřednictvím městského zpravodaje zvát na tuto akci nebo o ní informovat?

Zveřejnit znamená "zavřít oči" před novelou uvedeného zákona. A nebo nezveřejnit? A co ti další účastníci, co se přišli v dobré víře pobavit a zasoutěžit si?

 

 

           

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

30. 8. 2017

K prvnímu případu:

Dle mého názoru je věc zcela jasná: toto oznámení nesmíte otisknout. Plyne to jasně z popisu toho, co vše je podle volebního zákona volební kampaní:

§ 16 Volební kampaň

(1)Volební kampaní se rozumí jakákoliv propagace kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo nezávislého kandidáta nebo volební agitace ve prospěch kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta, zejména veřejné oznámení určené na jejich podporu anebo sloužící v jejich prospěch, včetně jakékoliv doprovodné akce, za které se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata.

Vzhledem k průběhu komunikace vy nyní nepochybně víte, že se jedná o „veřejné oznámení určené na jejich podporu anebo sloužící v jejich prospěch“. Ze skutkového stavu lze jednoznačně dovodit, že oznámení má sloužit kandidátům a kandidující politické straně.

Co se týče finty s utajením, kdo je pořadatel a že půjde také o volební propagaci a agitaci, by tato věc ve skutečnosti měla pouze následující dopad: Úřad pro kontrolu hospodaření politických stran („úřad“) by musel konstatovat, že zveřejněním byl porušen zákaz podle § 16 odst. 4 volebního zákona (to je nepochybné). V dalším kroku by řešil odpovědnost za tento přestupek. Skutková podstata přestupku (§ 16g odst. 1 písm. b) se týká obou stran – odpovědnost má jak ten, kdo média obce využije, tak ten, kdo je umožní využít.

K tomu poznámka: součástí implementace nové regulace zákona o volbách bude také mobilní aplikace, umožňující komukoliv velmi snadno mobilem dokumentovat jakékoliv porušení zákona (neoznačené billboardy a letáky, články v radničních periodikách atd.) a jednoduše je ohlašovat úřadu. Pravděpodobnost odhalení, i s ohledem na zájem politických konkurentů, je tedy mimořádně vysoká.

Vydavatel by zde byl v postavení toho druhého – kdo umožnil využít. U něj by tedy Úřad musel vzít v potaz, zda bylo v jeho možnostech odhalit, že jde o zakázanou volební kampaň. Pokud byste prokázali, že se to nedalo odhalit, sankci by neudělil.

Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich:

§ 21 Zproštění odpovědnosti právnické osoby za přestupek

                (1) Právnická osoba za přestupek neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby přestupku zabránila.

Ovšem v daném případě vy již nemůžete prokázat, že jste to nevěděli, protože to víte :-).

Odpovědný za přestupek je však i ten, kdo ke své kampani média obce využije (třeba i uvedením vydavatele v omyl), v tomto případě – jak lze doložit z původního návrhu a z celé komunikace – buď příslušné orgány oné politické strany, anebo osobně ten, kdo inzerci zadal (i jako fyzická osoba).

Úřad by pak řešil, zda využití zakázaného média bylo s vědomím kandidující strany, nebo ne. Pokud by to bylo s jejím vědomím, byl by to její přestupek. Pokud by to bylo bez jejího vědomí, byl by to přestupek zadávající osoby. V tomto je zákon docela přesný a nesmlouvavý.

Vlastně by bylo namístě upozornit zadavatelku této inzerce, že se pokusila (nevědomky) spáchat přestupek s možnou sankcí 10 000 – 100 000 Kč, a dále, že předáním verze s utajenou informací, že jde o volební kampaň, se dokonce pokusila uvést vydavatele v omyl. Má však štěstí, protože tento přestupek není trestný ve stadiu pokusu. Je přirozené, že tyto dopady volebního zákona zatím lidé obecně neznají, takže se na ní nelze zlobit, ale na druhé straně neznalost zákona neomlouvá.

Poznámka: jako předseda redakční rady radničního  periodika jsem před pár dny bedlivě procházel inzerci a další oznámení v čísle připraveném do tisku, zda se za některým neskrývá právě nějaká volební akce. Naštěstí jsem nic neodhalil :-)

K druhému případu:

Co se týče zpětného referování o již proběhlé akci (závody Dračích lodí), na které došlo též k volební agitaci, zde máte toliko povinnost nepřipustit, aby v článku o akci byla jakkoliv tato agitace a volební propagace zachycena, zobrazena apod. , protože tím byste ji dále prováděli. Akce samotná regulaci nepodléhá, a to ani, kdyby ji pořádalo město (nejde o „médium města“). V radničním časopise se však nesmí například zmiňovat kandidáti anebo publikovat fotografie veslaře s tričkem, na němž je zřetelně vyobrazen kandidát. Samozřejmě, že pokud je fotografie tak malá, že to prakticky není rozlišitelné (např. celkový pohled na startující lodě, kde je jen vidět malé postavičky veslařů, ale ne detaily triček), nevadilo by to. V textu též nelze jakkoli uvádět kandidáty, a to v tomto případě dokonce ani tehdy, kdyby šlo o představitele radnice. Například by nebylo přípustné v článku uvést, že vesloval také starosta, pokud by byl zároveň kandidátem do voleb. Starostu a další představitele radnice, pokud jsou kandidáti, lze v době kampaně uvádět jen v běžných souvislostech při prezentaci činnosti radnice. Závody Dračích lodí jsou však zřetelně něco jiného.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy