Pronájem obecních bytů - právo na informace

Dalibor

15. 3. 2016 | Počet zhlédnutí: 1334 | Počet komentářů: 1

Dobrý den, Rada města svým rozhodnitím pronajala byt v místní základní škole. Na tom by nebylo nic divného, jenže: Byt je 4+1 a rada něsta jej pronajala jako 2+1. Když jsem toto řešil na fcb, tak sem byl informován od kamaráda radníhi, že prý dvě místnosti nebyly k užívání. Jenže, já mám kdyspozici protokol o předání funkce ředitele školy z roku 2012, kde je předán i byt a není tam zmínka, že by byl byt nějak poškozeb. Už jen to, že byt byl postaven jako součást nové budovy ZŠ cca v roce 1996. V rozhodnutí rady města ani není podlahový výměr jak tomu bývá u pronájmi jiných bytových a nebytových nemovitostí. Rozhodnutí rady města o pronájmu je z roku 2013 a 2014 a pak tam je informace, že ředitel školy pronájem prodlouží, pokud nebude byt potřebovat pro účely školy. Byt je to velký má cca 100m2 a rada ho takto pronajala jako 2+1 a kdoví jakého výměru podlahové plochy. Chtěl bych požádat o informace o smlouvě mezi městem a nájemcem, popřípadně ZŠ a nájemcem. Poskytnou mi je? Jak na to?Děkuji Dalibor Kolář ml. Velká Bíteš Ps: Vaše minula rada mi moc pomohla, děkuji

Sára Klačko

16. 3. 2016

Na informace máte právo.

Ať už smlouvu uzavřelo město (resp. rada města) nebo ZŠ, obě jsou tzv. povinnými subjekty podle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím ("InfZ"). Můžete dokonce žádat oba subjekty najednou, pokud nevíte, který z nich smlouvu uzavřel. Smlouvu povinný subjekt musí poskytnout celou, tedy nikoli pouze doprovodné informace, v žádosti můžete uvést, že žádáte přímo kopii smlouvy. 

Povinný subjekt může vypustit takové části, které obsahují chráněné osobní údaje. Domníváme se, že se zde taková ochrana neuplatní. Podle § 8b InfZ povinný subjekt poskytne základní údaje o příjemci veřejných prostředků (jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků). Dále povinný subjekt může odmítnout poskytnutí těch částí smlouvy, které by obsahovaly obchodní tajemství. Smlouva o nájmu bytu bude však těžko plná obchodního tajemství a zároveň "prolomení" podle § 8b platí i zde.

V tomto případě lze dodat, že příjemcem veřejných prostředků je i ten, komu byla prominuta platba či poskytnuta jakákoli jiná majetková výhoda, v důsledku čehož se zmenší (resp. nezvětší tak, jak by za obvyklých podmínek zvětšil) veřejný rozpočet. Nejvyšší správní soud tak např. dovodil, že: "prominutí daně či jejího příslušenství na základě rozhodnutí vydaného správcem daně je poskytnutím veřejných prostředků podle § 8b InfZ" (Rozsudek rozšířeného senátu NSS ze dne 1. 6. 2010, č. j. 5 As 64/2008 – 155). Za takový případ lze považovat i situaci, kdy je někomu pronajmut byt s menší výměrou, než jakou ve skutečnosti má.

Více informací o tom, jak podat žádost, najdete zde.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy