Právo rodičů k školním materiálům o dětech

kobylka

15. 4. 2008 | Počet zhlédnutí: 1140 | Počet komentářů: 1

V naší i jiných školách vznikla diskuse, zda mají rodiče právo nahlédnout do materiálů o svých dětech a především do písemného hodnocení, které škola předává střední škole jako součást přijímacího řízení. Za normálních okolností by to člověk ani nechtěl, ale došlo k vypjaté situaci a škola se rozhodla řadě žáků nedat doporučení z podle nás malicherných důvodů. 

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

5. 5. 2008

Škola je povinným subjektem. Předpokládám, že v této věci jde o výkon státní správy ve smyslu školského zákona - proces hodnocení a příjímacích řízení. Pak i kdyby nešlo o o veřejnou školu, dopadala by na tuto situaci informační povinnost. U neveřejných škol platí, že jsou povinným subjektem s omezenou informační povinností, která dopadá na ty oblasti, jimiž povinný subjekt zasahuje do práv osob. Zde by šlo o zásah do práva na vzdělání, do něhož se zasahuje poskytováním "posudku" či "hodnocení" jiným školám. Tyto informace tedy podléhají informační povinnosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím (InfZ). 
Pokud by o ně žádal kdokoli, komu nesvědčí jejich ochrana jako osobních údajů, musel by být odmítnut. Pokud však žádá ten, o jehož osobní údaje jde (včetně zákonných zástupců nezletilých dětí), pak tato ochrana odpadá. Lze tedy o tyto informace požádat postupem podle InfZ a žadatel na ně má právo. Oproti běžnému postupu pouze bude třeba doložit, že žadatelem je oprávněná osoba - žádost by tedy buď měla být předána osobně s doložením totožnosti, nebo poslána se zaručeným elektronickým podpisem, anebo poslána s ověřením totožnosti žadatele. 
Zda žádost bude směřovat k technické formě nahlédnutí, anebo poskytnutí kopie, či možností pořídit si kopie svým zařízením, je již jinou věcí.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy