Podklady k projednávaným bodům pro zastupitele

Malcova Marie

6. 3. 2017 | Počet zhlédnutí: 1559 | Počet komentářů: 1

Jako zastupitelka obce, nově zvolená, z opozičního sdružení, bych měla  obdržet datum konání zastupitelstva obce  a podklady k projednávaným bodům  v dostatečném předstihu. 

Při osobním kontaktu s panem starostou na obecním úřadě na dotaz, kdy se bude konat veřejná schůze zastupitelstva, o podklady jsem ho žádala písemně  asi s týdenním předstihem, mi odpověděl, že se to dozvím  v souladu se zákonem. Hodinu poté vyvěsil pozvánku na elektronickou úřední desku. Toto setkání se uskutečnilo ve středu cca19:45, schůze zastupitelstva se bude konat ve čtvrtek příštího týdne, pozvánka byla vyvěšena 20:45.

1. Je v pořádku čas vyvěšení pozvánky na veřejnou schůzi zastupitelstva?

2. Podklady k projednávaným bodům cca 4 dny před konáním jsem doposud neobdržela. Co je to v tomto případě dostatečná doba?

Moji adresu bydliště, e mailovou adresu pan starosta zná. Úřední hodiny v naší obci s 450 obyvateli jsou pouze 1,5 hod v týdnu a to ve středu, den před veřejnou schůzi zastupitelstva. V tento den nemám možnost, z důvodu pracovní doby mého zaměstnání, si pro podklady zajít. Od mého předchůdce, který roli zastupitele vzdal, vím, že by mi bylo doporučeno přijít o 0,5 hod. dříve před konáním veřejné schůze zastupitelstva.

3. Je možné, aby v navržených bodech bylo hlasování o volbě komise  na výběrová řízení? Stává se to běžnou praxí pana starosty vládnoucího sdružení. Jediného opozičního zastupitele tak vyřadí z rozhodovacího řízení.

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

7. 3. 2017

ad 1. Zákon o obcích stanoví k těmto okolnostem jednání zastupitelstva poměrně málo konkrétních parametrů. K povinnosti informovat občany i členy zastupitelstva (nerozlišuje) uvádí § 93 odst. 1:

Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým.

Z toho plyne, že v popsaném případě bylo jednání zastupitelstva oznámeno včas – přesně 7 dní před jeho konáním.

ad 2. K otázce podkladů pro jednání se zákon o obcích nevyjadřuje vůbec. Tuto otázku si obec může a nemusí upravit v jednacím řádu. Například Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků č. 1 z r. 2009 uvádí jako běžnou a vhodnou praxi, pokud jednací řád zastupitelstva obsahuje také

4)  Detailní úpravu postupu při svolávání, např.

a)  zasílání pozvánek členům zastupitelstva obce (jejich zasílání zákon o obcích nepožaduje).

b)  vytváření podkladových materiálů a jejich zasílání členům zastupitelstva obce (event. i zveřejňování).

Žádná „dostatečná doba“ tedy není zákonem stanovena ani obecně zavedena. Je to věcí místních zvyklostí, které zpravidla jsou vtěleny do jednacího řádu.

Pokud jednací řád vaší obce nějak upravuje, kdy mají být členům zastupitelstva předány (poslány, k vyzvednutí apod.) podkladové materiály, je porušení této povinnosti pouze jakýmsi porušením vnitřních pravidel, a lze je sankcionovat pouze politickou sankcí, tedy kritikou, projednáním v zastupitelstvu apod. Nejde však o porušení zákona.

ad 3. Postup výběrového řízení si obec může též sama volně upravit. Může pro řízení ustavit výběrovou komisi. Koho do ní zvolí či jmenuje, je též na rozhodnutí obce. Může tedy touto cestou (v opačném případě by věc projednávalo celé zastupitelstvo) vyřadit některé členy zastupitelstva.

Jelikož váš dotaz ukazuje, že se v postupech obce zatím neorientujete, lze doporučit seznámit se se zákonem o obcích, případně i s uvedeným metodickým materiálem Ministerstva vnitra a dalšími metodikami k činnosti obcí na této stránce MV

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy