Písemný záznam po přivolání PČR

Luchta

25. 4. 2021 | Počet zhlédnutí: 25 | Počet komentářů: 1

Dobrý den, jsem předseda bytového družstva a rád bych se dotázal, na jaké informace mám jako oznamovatel na linku 158 nárok. Často se stává, že v souvislosti s vandalismem, nebo např. neoprávněným přespáváním cizích osob ve společných prostorách našeho bytového domu je nutno zavolat PČR, přivolaní policisté však odmítají vydat o provedeném výjezdu písemné potvrzení. Není tak možné zdokumentovat tuto činnost představenstva členské schůzi, když o těchto skutečnostech nemáme žádné potvrzení, nebo vyjádření od policie.

Prosím o poučení, jaký způsobem se dostat k písemné informaci, že byla volána PČR, za jakým účelem a jak byla věc řešena. Absence těchto podkladů nám způsobuje „víceproblémy“, např. Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) (zabývající se povinnostmi vyplývajícími z provozování kamerových systémů v bytových domech) podmiňuje souhlas s umístěním bezpečnostních kamer v domě právě prokázáním, že takovéto závadové chování v domě skutečně probíhá. Děkuji, A.L.

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

26. 4. 2021

Nejsem si jistý, zda i každý výjezd na přivolání linkou 158 lze podle policejního zákona označit za tzv. „úkon“.  Ten definuje § 10 PolZak:

§ 10 Iniciativa

 (1) V případě ohrožení nebo porušení vnitřního pořádku a bezpečnosti, jehož odstranění spadá do úkolů policie, je policista ve službě nebo zaměstnanec policie v pracovní době povinen provést úkon v rámci své pravomoci (dále jen „úkon“) nebo přijmout jiné opatření, aby ohrožení nebo porušení odstranil.

Pokud by výjed představoval „úkon“, pak zákon o Policii ČR uvádí:

§ 109 Dokumentace

(1) Úřední záznam musí být pořízen bez zbytečného odkladu a musí obsahovat uvedení času, důvodu, průběhu a okolností úkonu. Úřední záznam musí být uložen nejméně po dobu 5 let. Doba uchovávání podle věty druhé platí i pro jiné záznamy pořízené podle tohoto zákona.

(2) Policista na žádost osoby vystaví bez zbytečného odkladu písemné potvrzení o provedeném úkonu. Tuto povinnost nemá, dokud její splnění neumožňují okolnosti úkonu.

Máte tedy jednak možnost postupovat podle uvedeného odstavce 2 policejního zákona, a jednak máte možnost podle Infozákona požádat o poskytnutí úředního záznamu podle odst. 1, navíc s podporou, že takové poskytnutí informace předpokládá i odst. 2 formou „vystavení písemného potvrzení“.

Zatímco opravný prostředek proti nevyhovění prvnímu postupu spočívá asi v tom, že by si oprávněná osoba prostě stěžovala, v druhém případě podle Infozákona lze podat při nečinnosti stížnost anebo při odmítnutí odvolání.

Pokud by pouhý výjezd nepředstavoval „úkon“, nedával by Infozákon možnost popsanou situaci řešit, šlo by pak prostě o nějaké rozumné jednání s Policií.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy