Písemnosti o navrhovaném přesunu nádraží v Brně

Zbyněk Vašíček

21. 2. 2009 | Počet zhlédnutí: 1468 | Počet komentářů: 1

V souvislosti se stále spletitější problematikou o přesunu nádraží v Brně by mě zajímalo, jak se dostat ke spisu, který je na toto téma na magistrátě veden a jenž prý čítá na 1.600 stavebních objektů. Soud je dokonce toho názoru, že na prostudování dokonce ani 6 dnů nepostačuje. Dále by mě zajímalo, zda je vůbec možné pořizovat kopie spisu na místě k tomu určeném na magistrátě, např. digitálním fotoaparátem (podobná praxe, jako je např. na soudě v Brně, pokud jsem osoba zúčastněná v řízení), byť jsem si vědom, že by mi možná ani jeden celý pracovní den a X výměnných karet nestačilo. O problematiku se jako původně student geologie dlouhodobě zajímám, navíc jsem názoru, že v projektu "odsunutá varianta" byly podceněny mj. odhlučnění a světlá podhledová výška, nemluvě o blízkosti zátopové zóny a problematických ne vždy zpevněných sedimentů v blízkosti uvažované nové polohy.

Mám vůbec nějakou šanci se k projektu dostat a zjistit detaily o tom, v jaké fázi se nachází, jaké byly jednotlivé připomínky, případně rozsudky s věcí spojené?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

14. 3. 2009

Každý má dle čl. 17 Listiny základních práv a svobod a dle zákona o svobodném přístupu k informacím nárok na všechny informace, uchovávané orgány státní správy a orgány samosprávy. 
V případě naznačených typů informací nelze předpokládat žádný právní důvod, který by mohl takový přístup omezit. 
Volba technické formy poskytnutí informace (poskytnutí kopie, umožnění nahlédnutí a pořízení vlastních kopií fotoaparátem atd.) je na straně žadatele. Povinný subjekt musí této požadované formě vyhovět, pokud tomu nebrání jiné právní důvody anebo nejde o nepřiměřenou zátěž, což v případě pořízení kopií na vlastní zařízení je pojmově vyloučeno.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy