Osobní informace zastupitele města na webu města.

Radek Mráz

29. 6. 2023 | Počet zhlédnutí: 199 | Počet komentářů: 1

Požádal jsem tajemnici města o zveřejnění mích kontaktních údajů jako člena zastupitelstva na webu města a bylo mě řečeno, že to není možné. Vše se prý musí projednat na zasedání zastupitelstva a zastupitelstvem schválit. Osobně si myslím, že podle zákona o svobodném přístupu k informacím, mám plné právo si na webu města zveřejnit svůj e-mail + telefonní číslo bez nutného odsouhlasení zastupitelstvem.

Prosím o informaci kde je pravda, děkuji.

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

24. 8. 2023

Otázka využívání webu obce spadá do samostatné působnosti. Pokud si ji nevyhradí zastupitelstvo, rozhoduje o nich rada obce, v některých případech jen starosta obce. Pokud v obci není rada obce, může o tom rozhodovat zastupitelstvo.

Zároveň však lze uvést, že takováto otázka je poněkud pod rozlišovací úrovní právních formulací zákona o obcích. Lze se domnívat, že zastupitelstvo někdy v minulosti tak či onak pověřilo obecní úřad  (uložilo mu) provozováním webové stránky. Míra detailu asi nikdy nebyla přesně určena. Rozhodnout o tom, že na člena zastupitelstva se na jeho žádost zveřejní jeho kontakty, by tak jistě mohl i samotný úřad (tajemnice) s tím, že tak pouze plní obecný úkol provozovat informační stránku obce.

Navíc lze aplikovat určitou, byť ne takto přesně výslovnou povinnost obce podle § 5 odst. 1 písm. e) Infozákona, povinnost zveřejnit „popis své organizační struktury“. Dále podle prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra č. 515/2020 o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy je povinný subjekt povinen zveřejnit „kontaktní údaje povinného subjektu“ (bod 4 přílohy č. 1). Jednotlivý člen zastupitelstva sice nezastupuje povinný subjekt individuálně, ale jeho kontakt jako člena nejvyššího orgánu obce lze za takový údaj považovat, zvláště když to sám požaduje.

Pokud však okolo takovéto banality existuje spor, asi to signalizuje nějaké napětí mezi členem zastupitelstva a úřadem, případně vedením obce. Pokus znemožnit či komplikovat zveřejnění kontaktu na zastupitele odkazováním, že to musí rozhodnout zastupitelstvo, je sice podivné a komické, v posledku ale neexistuje žádná zcela jednoznačná povinnost tajemnice to zajistit. Může jí to přikázat jen starosta, rada nebo zastupitelstvo.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy