Obec musí zveřejnit záměr prodat prodat nemovitý majetek. Pokud má své internetové...

PV23

14. 10. 2014 | Počet zhlédnutí: 1274 | Počet komentářů: 1

Obec musí zveřejnit záměr prodat prodat nemovitý majetek. Pokud má své internetové stránky, musí záměr zveřejnit i na nich? V konkrétním případě sice svůj záměr zveřejnila, ale jak je patrné z automatického záznamu data, učinila tak až osm měsíců poté. Dotaz zní: lze považovat datum vložení oznámení záměru za datum zveřejnění na (elektronické) úřední desce? Jestliže je datum zveřejnění oznámení na pevné úřední desce odlišné od data zveřejnění na elektronické desce, má to vliv na platnost následného prodeje, který mimochodem proběhl dříve, než byl na elektronické desce zveřejněn záměr?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

31. 10. 2014

Záměr musí být zveřejněn na úřední desce. Tou se obvykle myslí fyzická úřední deska ("nástěnka"), byť se připouští i elektronická forma "informačního kiosku" či "dotykové obrazovky", tedy snadno a intuitivně ovládaného technického prostředku nepřetržitě dostupného v sídle úřadu. Pokud toto obec nesplní, je právní úkon neplatný (§ 39 odst. 1 obecního zákona).

Jinou povinností správních orgánů je zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup celý obsah úřední desky, tedy jak písemnosti (nebo oznámení o možnosti převzít písemnost) doručované veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu, tak i další dokumenty, jejichž publikaci na úřední desce ukládají zvláštní právní předpisy (zde § 39 odst. 1 obecního zákona).

Ovšem sankcí neplatnosti (neúčinnosti) je nezveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup stíháno pouze tehdy, pokud to zákon výslovně stanoví. V tomto případě tak zákon nestanoví.

Jinými slovy - pro platnost úkonu je rozhodné jen to, zda záměr byl ve správné lhůtě zveřejněn na fyzické úřední desce. Jeho navazující zveřejnění či nezveřejnění na elektronické úřední desce již nemá vliv na platnost úkonu.
Protože se ptáte na datum zveřejnění na elektronické úřední desce, nutno sdělit, že toto datum nemá vliv na platnost úkonu.

Pokud bylo zveřejnění na elektronické úřední desce chybné (opožděné), jde jen o porušení právní povinnosti, kterou lze obci vytýkat, ale nemá to reálný dopad na platnost úkonů.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy