Nahlédnutí do podkladů od Odboru města pro Radu města

Miroslav Hora

30. 5. 2023 | Počet zhlédnutí: 155 | Počet komentářů: 1

Obracím se na Vás pro radu ohledně situace, kdy jsem na úřad (k Radě města Teplice) podal (skrze datovou schránku) žádost o uvolnění městského pozemku z nájmu za účelem zřízení služebnosti pro spoluvlastněný pozemek. Tento městský pozemek v nájmu třetí stranou (fyzickou osobou) je prakticky nejkratší a jedinou možností, jak mnou spoluvlastněný pozemek připojit k veřejné cestě (z hlediska práva tzv. nezbytný cesta). Město asi 2 měsíce nereagovalo, až později na dotaz k zastupiteli jsem se dozvěděl, že jsem věc vůbec neměl adresovat k Radě města Teplice, ale na Odbor majetkového, ze kterého mě před tím úřednice odkázala, ať se obrátím na Radu města, že ona o věci nerozhoduje.

Nakonec si ale úřad nějak, po urgencích, žádost předal a Rada města Teplice se mi k žádosti vyjádřila, ale velmi podivným způsobem bez jakéhokoli zdůvodnění. A to tak, že u mnou spoluvlastněného pozemku probíhá soudní řízení a proto, že nelze rozhodovat o uvolnění městského pozemku z nájmu ( v podstatě nesouvisející věci, můj majetkový spor se spoluvlastníkem u mnou spoluvlastněné parcely, VERSUS uvolnění jiné městské parcely z nájmu za účelem zřízení přístupu k pozemku, opravdu mi zde nedochází, proč úřad chce čekat na výsledek mého majetkového sporu u parcely, která s majetkem města nesouvisí)... Obrátil jsem se na úřednici, A. H., z Odboru majetkového, co zpracovává nájmy městského majetku, zda by mi zpřístupnila podklady, které vypracovala pro Radu města, a ta to rezolutně odmítla, že do dokumentů, které připravila pro Radu města a přímo se mě týkají, nemám nárok nahlížet... Žádný paragraf na základě kterého nemám nárok nahlížet ale neuvedla, odkázala se, že na základě interních směrnic to nelze..., že se neřídí Správním řádem...

Tak se na Vás obracím, zda se člověk může obrátit na odbor města, aby mu poskytl informace, které v rámci jeho žádosti zpracoval pro rozhodnutí Rady města v rámci jeho žádosti? A odbor má nějakou zákonnou povinnost člověku, kterého se věc týká, nahlédnutí do těchto podkladů pro Radu města umožnit?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

24. 8. 2023

Každý má právo požadovat informace uvedeného typu, tedy „informace, které v rámci jeho žádosti zpracoval pro rozhodnutí Rady města v rámci jeho žádosti“. Určitě neplatí rezolutní výrok „že do dokumentů, které připravila pro Radu města a přímo se mě týkají, nemám nárok nahlížet...“.

Daná situace a informace v ní by za určitých okolností mohly podléhat některým omezením. Mohlo by jít o:

1) informace nově vznikající (podle § 11 odst. 1 písm. b Infozákona), tzv. „podkladové“ či „přípravné“. Ovšem jen za podmínky a) že nad těmito podklady rada ještě nerozhodla, a zároveň b) že jejich poskytnutí vám by mohlo reálně ohrozit nějaký právem chráněný zájem. Odhaduji, že tyto podmínky splněny nejsou a tento důvod ochrany nelze uplatnit,

2) pokud v podkladech jsou (např. s ohledem na jiný právní spor) uváděny informace týkající se jiných osob, zejména fyzických osob a jejich osobních údajů, pak by mohl jít o ochranu podle § 8a Infozákona (Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje“)

3) případně by informace o jiném právním sporu mohly mít charakteristiku podle § 11 odst. 1 písm. b) Infozákona („byla vytvořena nebo získána v přímé souvislosti se soudním, rozhodčím, správním nebo obdobným řízením, a to i před jeho zahájením, a její poskytnutí může ohrozit rovnost účastníků tohoto řízení.“).

Jiné důvody omezení mně nenapadají.

V každém případě, pokud podáte o uvedené informace žádost podle Infozákona, bude muset být vyřízena, předpokládám, že většina informací bude muset být poskytnuta a pouze nelze vyloučit, že některá malá část by byla odepřena na základě výše uvedených paragrafů.

Lze doporučit žádost strukturovat tak, aby v jednom bodě požadovala přehled podkladů, které byly radě přeloženy, a v druhém bodě je požadovala poskytnout.

Dále je dobré si uvědomit, že pojem „nahlížení“ je v tomto případě pouze jedním z technických způsobů, jak na základě žádosti informaci poskytnout. Lze ji poskytnout také zasláním kopie včetně elektronické a dalšími formami. Nejde o „nahlížení“ ve smyslu správního řízení, jako o práva účastníka řízení podle správního řádu, protože v této situaci, pokud jí lze z popisu rozumět, neběží žádné správní řízení, ale jde o samosprávný postup obce, na kterou se obrátil občan s určitým majetkoprávním návrhem.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy