Možnost úhrady za poskytnutí informace

Radek

23. 7. 2021 | Počet zhlédnutí: 406 | Počet komentářů: 1

Žadatel poslal žádost, viz příloha. Kromě toho, že bude vyzván k upřesnění a část žádosti je na odmítnutí, lze po něm požadovat úhradu pro náročnost vyhledávání? Povinný subjekt např. nemá žádný seznam projektů v požadovaném členění.

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

1. 8. 2021

Žádost obsahuje tři dotazy na informace.

První dotaz žádá informace o „projektech“. Nejspíše bude třeba vyjasnit (výzva k upřesnění), co se myslí pojmem „projekt“. Významná bývá hlavně fáze přípravy – zda jde jen o záměr anebo již například o schválenou rozpočtovou položku, zda jde o úvahy anebo záměr potvrzený již například rozhodnutím rady nebo zastupitelstva. Nejasná je i otázka, zda se myslí „projekty“ iniciované obcí (hlavně v samostatné působnosti) anebo o jakkoliv jinak vzniklé „projekty“, které však obec také nějak řeší (např. se k nim vyjadřuje).

Dále je nejasné, co se myslí slovy „kolik projektů je řešeno od 1. 1. 2021“. Není jasné, zda se myslí „projekty“ po tomto datu nově vniklé, anebo i ty, které vznikly již dříve, ale po uvedeném datu se na nich nějakým způsobem pracuje podle fáze jejich přípravy.

Po vyjasnění těchto otázek se teprve ukáže, zda počet „projektů“ je nějak uchopitelný údaj, a zda k jednotlivým „projektům“ existují dále požadované informace (popis, rozpočet apod.).

Druhá otázka se ptá, zda dojde k opravě určité křižovatky. Takovou informaci obec nejspíš má (ano / ne) a její poskytnutí by mělo být nenáročné.

Třetí otázka se ptá, zda v souvislosti s počasím došlo ke škodám na obecním majetku. Opět není jasné, za jaké období se informace požaduje. Pokud lze dovodit, že žadatel má na mysli nějakou poslední živelní událost, mělo by být snadné odpovědět mu ano / ne. Pokud to jasné není (měl by na mysli např. za mnoho let), pak je třeba opět požádat o upřesnění žádosti (výzva).

V tuto chvíli se tedy nezdá, že je namístě uvažovat o úhradě za náročnost vyhledávání. Spíše je namístě upřesnit žádost tak, aby nevznikl prostor pro spor, co se jak myslelo.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy