Mohou občané požadovat svolání mimořádného zasedání zastupitelstva?

PV23

25. 2. 2015 | Počet zhlédnutí: 3301 | Počet komentářů: 1

V naší obci se již řadu let plánuje kanalizace, všechny informace se ale "drží pod pokličkou". Máme v plánu požádat o svolání mimořádného zastupitelstva a chtěli bychom, aby nám starosta přednesl vše, co se této záležitosti týká, a to od roku 1996, kdy zastupitelstvo pořízení kanalizace schválilo. Jakým způsobem to máme udělat? Je starosta povinen takové "zasedání" svolat? A je povinen přednést referát na toto téma, tj. nikoliv jen odpovídat na dotazy?

Martin Madej

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

25. 2. 2015

Podle § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích má každý plnoletý občan obce právo požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na zasedání rady nejpozději do 60 dnů, příp. do 90 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva. Jinak řečeno, můžete vůči radě nebo zastupitelstvu kdykoli požadovat, a to v jakékoli formě (ústně, písemně, žádostí, návrhem), aby téma kanalizací projednaly. Zákon bohužel nestanoví žádnou lhůtu, dokdy musí být věc projednána. Na druhou stranu, připojíte-li k tomu podpisy alespoň 0,5 % občanů obce, příslušný orgán bude mít povinnost se Vaším návrhem zabývat.

Je-li zisk podpisů 0,5 % občanů ve Vaší obci příliš obtížné, nabízí zákon i jinou možnost. Podle § 92 odst. 1 zákona o obcích se zastupitelstvo obce "schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva obce se konají v územním obvodu obce. Zasedání zastupitelstva obce svolává a zpravidla řídí starosta. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce, nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva obce se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu".

Máte tudíž možnost oslovit jednu třetinu zastupitelů (lze jim to ulehčit tak, že sepíšete znění návrhu, seženete příslušný počet podpisů a požádáte jednoho z členů zastupitelstva, aby návrh starostovi předložil) nebo hejtmana Vašeho kraje.

Další pravidla může stanovit jednací řád zastupitelstva obce, který si sestavuje zastupitelstvo každé obce zvlášť. Doporučujeme do něj nahlédnout.

Je-li Vaším primárním cílem získat veškeré informace o plánovaném projektu a ne věc nezbytně veřejně projednat, doporučujeme ještě předtím podat žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ("InfZ"). Bližší info o podání žádosti jsme pro Vás připravili zde.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy