Mám právo vědět, kdo podepsal dopis se stížností panu starostovi?

Petra Bártová

14. 11. 2019 | Počet zhlédnutí: 225 | Počet komentářů: 1

Dobrý den, ráda bych věděla, jestli mám právo znát (požádat o informaci) jména podepsaných z dopisu adresovaného panu starostovi, ve kterém si stěžují na místní školu a žádají ho o pomoc při řešení? Tento dopis pan starosta označuje jako jeho osobní s tím, že je sice podepsaný, ale podepsaní si nepřejí, aby byl dopis zveřejněný a aby bylo známo, kdo ho podepsal. Díky tomu není možné vést oteřenou debatu a dokonce ani není možné se vyjádřit, jestli s tím mohu nebo nemohu souhlasit. Nejsem ani zaměstnanec školy, ani občan města, jsem rodič dětí, které jsou v dané škole zapsané. Atmosféra ve škole je tím velmi ovlivněna a byla bych ráda, když by se vše zveřejnilo, aby bylo možné konkrétně jednat a případně řešit problém. Dále by mě zajímalo jestli takový dopis musí mít číslo jednací nebo číslo došlé pošty. Myslím, že takový dopis by měl být evidován jako standardní stížnost, už jen proto že žádají o pomoc starostu, aby jednal ze své úřední pozice zřizovatele školy. Je tedy třeba ohlížet se na jejich přání nic nezveřejňovat, nebo je cesta, jak se dozvědět, kdo si stěžoval a na co? Existuje bohužel podezření, že je podepsán i osobami, které ve škole žádné dítě nemají a mohou tedy jen težko posuzovat, jestli je vše v pořádku. Moc děkuji za odpověď.

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

23. 11. 2019

1) Povaha dopisu a informace v něm.

Dopis zaslaný starostovi, týkající se jeho postavení starosty (zde jako představitele zřizovatele dané obce, jinak by mu dopis nikdo nepsal), je nepochybně úřední korespondencí. Je v tomto smyslu nejspíše stížnosti podle správního řádu, ale i kdyby tomu tak nebylo, je nutno jej považovat za informaci vztahující se k působnosti obce a tedy podléhající právu na informace podle čl. 17 Listiny a podle Infozákona. Bylo by správné, aby též měl označení podle spisové služby, tedy jednací číslo. Pokud tomu tak není, lze se obrátit na příslušný okresní státní archiv, aby provedl kontrolu vedení spisové služby, případně též na Odbor dozoru a kontroly Ministerstva vnitra. Je však možné, že na tento typ obce nedopadají všechny povinnosti podle spisové služby.

2) Právo na informace v dopisu

Obec je povinna každému na žádost dle Infozákona poskytnout text dopisu. Odepřít může pouze chráněné osobní údaje a případné údaje o soukromí. Znamená to, že neposkytne identifikaci těch, kdo dopis podepsali, a dále – pokud takové informace v dopise jsou – informace, které by se v textu zmiňovaly o dalších osobách či jejich soukromí, a nešlo přitom o zaměstnance veřejné správy (např., ředitele školy, učitele apod.) v rozsahu, který se týká jejich pracovní činnosti. Při poskytnutí textu by se tedy takovéto pasáže v textu znečitelnily.

Právo znát jména podepsaných tedy nemáte.

3) Postup žádosti o informace

Pokud byla podána žádost dle InfZ a obec (starosta) jí odmítá vyhovět, je nutno posoudit, jakou formou k tomu dochází. Pokud byla žádost podána jen ústně, je třeba podat ji písemně. Pokud byla podána písemně a obec je při jejímž vyřízení nečinná (nevyřídila žádost do 15 dnů), je třeba podat stížnost (§ 16b InfZ). Pokud obec zřetelně sdělila, že informaci neposkytne (odmítla žádost), půjde nejspíše o rozhodnutí a proti tomu je třeba podat odvolání (16 InfZ).

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy