Má občan právo požádat (a koho) o nahlédnutí do materiálů, které rada města projednávala na své schůzi?

FAQ

1. 12. 2014 | Počet zhlédnutí: 941 | Počet komentářů: 1

Má občan právo požádat (a koho) o nahlédnutí do materiálů, které rada města projednávala na své schůzi? 

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

1. 12. 2014

Každý má právo požádat o informace z jednání rady, jakož i o všechny informace, které má obec k dispozici, tedy i z podkladů pro jednání rady. Ty mu musejí být poskytnuty za použití principu selekce dle § 12 zákona o svobodném přístupu k informacím, tzn. budou vypuštěny jen ty informace, které požívají zvláštní zákonné ochrany. K jejich odepření musí být vydáno formalizované rozhodnutí s odůvodněním. Jak žádat si přečtěte v kapitole Žádám či hledám informaci. Zastupitelé mají nadstandardní možnost požádat o tyto informace též v rámci zákona o obcích, tzn. jejich žádost bude vyřízena postupem dle zákona o obcích. Mají právo seznámit se i se všemi jinak chráněnými údaji, jako jsou osobní údaje či případné obchodní tajemství (ale musejí je dále sami chránit). Informace jim musejí poskytnout přímo pracovníci obce, kteří je schraňují, aniž by do toho směli vstupovat členové rady. Musejí je poskytnout okamžitě, jakmile je to možné, nejpozději do 30 dnů. Obrana proti nesprávnému odepření se uplatní podle Infozákona. Též existuje možnost požádat o výkon dozoru ministerstvo vnitra.
Zastupitel obce má právo přímo nahlédnout do Zápisu ze schůze rady obce, tzn. mu nelze omezit nahlédnutí do dokumentu jako celku.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy