Kdo mi musí poskytnout informace?

FAQ

1. 12. 2014 | Počet zhlédnutí: 1141 | Počet komentářů: 1

Kdo mi musí poskytnout informace?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

1. 12. 2014

Povinnost poskytovat informace mají státní orgány, orgány územních samosprávných celků, jiné veřejné instituce. Povinnost se dále vztahuje na ty subjekty, které mohou ze zákona rozhodovat o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy (např. lesní stráž, advokátní komora apod.), ovšem pouze ve věcech, ve kterých mají právo rozhodovat.

Tyto instituce zákon uvádí v § 2 odst. 1 a 2 a nazývá je „povinnými subjekty“.

Povinnost poskytovat informace tak mají zejména orgány státu, obce a kraje a jejich orgány. Veřejnými institucemi jsou pak takové subjekty, které byly zřízeny k zajišťování veřejných potřeb, například veřejné zdravotní pojišťovny, Pozemkový fond, ředitelství silnic a dálnic, a dále například firmy zřízené nebo ovládané státem, kraji a obcemi. Jsou povinny poskytovat informace, neboť nakládají s veřejnými prostředky a jsou zřízeny k plnění veřejného účelu.

Povinné subjekty musejí poskytovat pouze informace vztahující se k jejich působnosti. To znamená všechny informace, které mají k dispozici v souvislosti se svou funkcí, činností, spoluprací, následnictvím atd. Nejde tedy jen o informace, které instituce přímo ve své kompetenci vytváří, ale také ty, které například v rámci nějaké spolupráce obdržela, dostala „na vědomí" atd. Z tohoto okruhu tedy lze vyloučit jen ty informace, které opravdu s institucí nesouvisejí, například informace z telefonního seznamu Zlaté stránky, jenž instituce používá.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy