Kdo je nadřízený orgán Kanceláře Poslanecké sněmovny?

Peter

25. 3. 2021 | Počet zhlédnutí: 27 | Počet komentářů: 1

Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (KPSP) odmítla žádost o informace. Je pravda, že o odvolání proti takovému rozhodnutí KPSP má podle § 20 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. v současném znění (od 1. 1. 2020) rozhodovat Úřad pro ochranu osobních údajů?

Pokud ano, jak se bránit v případe, že KPSP to nerespektuje a o odvolání rozhoduje vedoucí KPSP? Je takové rozhodnutí nicotné (nulitní)? Lze např. požádat Úřad pro ochranu osobních údajů, aby zasáhl, prohlásil nicotnost tohoto rozhodnutí a sám rozhodl o odvolání?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

2. 4. 2021

Ano, nadřízeným orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

V prakticky stejné věci, kdy vedoucí Kanceláře prezidenta namísto předání odvolání na ÚOOÚ „rozhodl“ o odvolání, již ÚOOÚ rozhodl tak, že toto „rozhodnutí“ označil za nicotné. V bodě II. rozebírá určení příslušného nadřízeného orgánu. Kopii tohoto rozhodnutí vám zašlu e-mailem.

Lze tedy s jistotou říci, že „rozhodnutí“ vedoucího KPSP je nicotné, a KPSP fakticky setrvala v nečinnosti při vyřízení vašeho odvolání.

Vaším postupem nyní budiž zaslání podnětu k ÚOOÚ k opatření proti nečinnosti, když KPSP nepředala podané odvolání správnému nadřízenému orgánu.

Pro vaši informaci – KPSP nyní přes poslance lobuje, aby v právě probíhající novelizaci Infozákona, projednávané právě v PSP, došlo ke změně a ÚOOÚ byla tato pravomoc zase odebraná. Návrh předložil posl. M. Benda (ODS). Spolu s vynětím KPSP se mají vyjmout také Kancelář prezidenta a několik dalších vrcholných institucí, pod falešnou záminkou porušení dělby moci. Tento důvod však vyvrátilo několik ústavních znalců, např. prof. Kysela.

Důvodem je ve skutečnosti snaha tuto iniciativu KPSP zamaskovat mezi ostatní instituce (které až na Kancelář prezidenta o to nežádají), aby nebylo možné účinně vyžadovat informace od KPSP a hlavně o finančních prostředcích, které čerpají poslanci.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy