Je možné žiadať o zdôvodnenie konania povinnej osoby ?

Dusan

3. 5. 2020 | Počet zhlédnutí: 163 | Počet komentářů: 1

Povinná osoba (mestský úrad) sprístupnila žiadateľovi ním požadované informácie podľa zákona o informáciách. V takom prípade sa nevydáva žiadne rozhodnutie o sprístupnení informácie, a teda sa ani nič nezdôvodňuje. Tieto sprístupnené informácie mám k dispozícii, vyplynuli mi z nich však otázky, ktoré by som chcel od povinnej osoby objasniť. Napr. je zrejmé, že pri poskytnutí informácie neboli žiadateľovi vyrubené náklady na sprístupnenie informácií (v rozpore s internými smernicami),  navyše sa nazdávam, že niektoré informácie ani žiadateľovi sprístupnené byť nemali. Je možné žiadať podľa zákona o informáciách povinnú osobu o zdôvodnenie jej postupu pri vybavovaní konkrétnej žiadosti ? Prípadne o zdôvodnenie akéhokoľvek úkonu ? Domnievam sa, že aj keď takéto zdôvodnenie nemá úrad fyzicky vypracované, nakoľko mu to zákon o informáciách neukladá, mal by tieto informácie mať k dispozícii, nakoľko musel postupovať zákonným spôsobom a tento postup by mal len "vteliť" do písomnej podoby.  (Povinné subjekty mají úplnou informační povinnost, to znamená, že okruh informací,  z nehož musejí poskytovat, je úplný, musí poskytovat ze všeho, co mají nebo by měli mít.) Je teda podľa Vás "informáciou" podľa zákona o informáciách aj "zdôvodnenie" ? Situácia sa síce týka Slovenska, ale položené otázky sú podľa mňa univerzálne platné, nakoľko pojem "informácia" nie je presne definovaný.  V prípade rozdielov ma zaujíma stav v Českej republike

 

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

26. 5. 2020

Podle § 2 odst. 4 InfZ se informační povinnost nevztahuje na poskytování názorů. Uváděné odůvodnění postupu při poskytnutí informace by mělo povahu názoru. Infozákon skutečně není konstruován k tomu, aby povinné subjekty vysvětlovaly své kroky.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy