Jak postupovat, když jsem neobdržel všechny požadované informace?

FAQ

1. 12. 2014 | Počet zhlédnutí: 925 | Počet komentářů: 2

Jak postupovat, když jsem neobdržel všechny požadované informace?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

8. 2. 2015

Pokud povinný subjekt poskytne jen část požadovaných informací , musí ohledně neposkytnutých informací vydat rozhodnutí o odmítnutí části žádosti. Toto rozhodnutí má stejné obsahové i formální náležitosti jako rozhodnutí o odmítnutí celé žádosti. Proti takovémuto rozhodnutí je možno podat odvolání a případně se bránit žalobou u soudu. Pokud povinný subjekt poskytne požadované informace jen z části a o zbytku nevydá rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, jde v této části žádosti o situaci stejnou, jako kdyby byl v této části žádosti nečinný. Žadatel může podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. c)  zákona podat u povinného subjektu stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.

JL

  • 8. 2. 2015
  • Praha
bohužel pokud lze z původního sdělení nějak i nepřímo dovodit, že zbylé informace povinný subjekt nemá či neposkytne, pak je třeba následně už podat žalobu proti "rozhodnutí" (v Praze asi na 4 roky) nikoli žalobu proti nečinnosti (s tím, že nebylo vydáno rozhodnutí - v Praze asi na 6 měsíců)

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy