Informace o vyřízení oznámení o přestupku

Havelka

20. 5. 2019 | Počet zhlédnutí: 686 | Počet komentářů: 1

V září roku 2018 jsem podal podnět na CHKO Broumovsko z podezření na porušení pravidel chování v CHKO vč. fotografií. Můj podnět byl zaregistrován  bylo mi sděleno, že bude prošetřen. Po nečinnosti a mé urgenci mi bylo sděleno, že případ je složitější a že dále prošetřují. V květnu 2019 mi byla e-meilem (bez uvedení čísla jednacího) sdělena zpráva, že byl pachatel vypátrán a udělena bloková pokuta.

Přestupek :

Neznáme vozidlo vjelo bez povolení a s evidentním porušením všech poravidel platných na území CHKO až ke skalám z důvodů probíhající svatby. (patrně z touhy po atraktivním prostředí). Vše mám vyfoceno vč. SPZ. a odesláno na CHKO.

Můj dotaz :

Jednání CHKO ve mně budí podezření, že přestupek byl spáchán s vědomím CHKO bez povolení, popř. bez vědomí CHKO, popř. přímo prac. CHKO. Jak mám postupovat abych měl jistotu, že můj podnět byl správně  prošetřen a uzavřen. Mám právo nahlédnou do spisu, kde bude číslo jednací, kde budou začerněn osobní údaje a pod.?

Pokud ano jaký je správný postup ? Existuje nějaká šablona na podání stížnosti proti postupu, kde budou uvedeny všechny příslušné paragrafy, tak aby moje stížnost mohla být vyřízena nebyla mi vrácena kvůli formálním nedostatkům a aby mi byla předložena veškerá dokumentace souvidsející s případem ?

Je dále možné zaslat mi orientační informaci o přijetí mého dotazu s předpokládaným datem odpovědi, popř. co mám ještě provést pro obdržení Vaší odpovědi?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

28. 6. 2019

Obecně platí, že i informace o přestupkových řízeních, pokud je možné, aby byly potřebným způsobem anonymizovány, se poskytují na žádost podle Infozákona (zák. č. 106/1999 Sb.). To se vztahuje o na CHKO, která je povinným subjektem. Doporučuji podat žádost o informace, v níž můžete požadovat informace o vyřízení podnětu. Klíčové je chytře a informovaně položit otázky.

Šablona neexistuje, určitý vzor nabízíme ZDE.

Ten, kdo podal podnět, nemá procesní právo nahlížet do přestupkového spisu.

Pokud však při podání podnětu o to požádal, je správní orgán povinen sdělit mu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední, popřípadě že podnět postoupil příslušnému správnímu orgánu.

Pokud jde o přestupek, který šetří orgán Policie, pak má oznamovatel přestupku podle § 74 odst. 4 zákona právo být na požádání vyrozuměn do 30 dnů o provedených opatřeních.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy