Informace o majetku v "přenesené správě"

Ivan

15. 4. 2019 | Počet zhlédnutí: 263 | Počet komentářů: 1

Může obec odmítnout poskytnutí informace o svém vlastním majetku (např. místní komunikace, veřejné osvětlení apod.), jeho údržbě atd. s poukazem na to, že tento majetek svěřila do tzv. přenesené správy nějakému jinému subjektu, ať už vlastnímu, nebo cizímu, resp. soukromému, a že sama obec nemá tyto informace k dispozici, tj. jde o informace neexistujícící nebo žádost nesprávnému subjektu? A jak se dá právně zdůvodnit, že takový subjekt, kterému taková "přenesená správa" byla svěřena, je povinným subjektem dle infozákona, a v jakém rozsahu by se na něj informační povinnost vztahovala? Kde je hranice mezi "přenesenou správou" a vlastní podnikatelskou činností? Může se v takovém případě obec anebo dotyčný dodavatel odvolávat na "obchodní tajemství"? A závisí taková možnost na tom, jestli zakázka byla zadaná přímo in-house, nebo ve výběrovém řízení?

Je přípustné, aby subjekt, který vykonává svěřenou správu městského (obecního) majetku považoval informace o tomto majetku (např. databázi světelných míst VO a jejich identifikačním značení nebo pasport místních komunikací) za svůj majetek a vyžadoval za jeho poskytnutí nějaký licenční poplatek, popřípadě podmiňoval jeho poskytnutí nebo zpřístupnění nějakou smlouvou o mlčenlivosti, resp. se zákazem jej zveřejňovat nebo poskytovat dále? Je přípustné, aby se sama obec svému dodavateli uvázala takovouto mlčenlivostí a tou pak zdůvodňovala odmítnutí žádosti o informace?

A obdobnou otázku mám i ve vztahu k majetku svěřenému městským částem. V mém městě většinu světelných míst veřejného osvětlení město svěřuje do správy jedné akciové společnosti, ale v některých místech (například v některých parcích) je veřejné osvětlení ve správě městských částí, které si pak dále objednávají údržbu nebo i správu od nějakého dodavatele - městská část ovšem nemůže vlastnit majetek, a tedy i toto osvětlení je majetkem města. A totéž se opět týká i místních komunikací ve správě městských částí. Mohu o informaci žádat přímo město jako vlastníka, které de facto svůj majetek svěřuje do správy mnoha subjektům, nebo musím s žádostmi obesílat jednotlivé městské části či dokonce jejich jednotlivé dodavatele, zvlášť když ani nemám možnost nikde z veřejných zdrojů spolehlivě zjistit, kdo vlastně co má ve správě?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

27. 5. 2019

Dotaz se zdá zbytečně komplikovaný. Obec musí poskytnout veškeré informace, KTERÉ MÁ o svém majetku. Informace, které nemá a mít nemusí, samozřejmě poskytnout nemusí, resp. nemůže.

Pokud ten, komu obec svěřila správu majetku, je povinným subjektem, musí poskytnout všechny informace, které má.

Slova „přenesená správa“ asi znamenají tolik, že obec svěřila nějakému jinému subjektu správu svého majetku, případně majetek na něj převedla (pak to už ale není svěřená správa, že). Jde však o něco zásadně jiného, než je svěření majetku městským částem statutem statutárního města.

Vyžadovat za poskytnutí licenční poplatek, podmiňovat poskytnutí nebo zpřístupnění nějakou smlouvou, zákazem jej zveřejňovat nebo poskytovat dále  by za určitých okolností mohlo připadat v úvahu pouze u autorského díla. Z kontextu (přehledy osvětlení) je zjevné, že o nic takového nejde.

O informace můžete žádat každý povinný subjekt, který je má.

Pro dotaz tohoto typu je lepší, popsat konkrétní situaci. Obecný popis může vést k nedorozumění.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy