exekutor, notář, ČNB - povinný subjekt?

p.pohunek

18. 11. 2015 | Počet zhlédnutí: 1369 | Počet komentářů: 2

Jedná se o povinný subjekt v rámci InfZ u těchto subjektů?

1) soukromý notář nebo exekutor, který měl svěřenou pravomoc státem - čili prováděl na základě rozsudku soudu např. dražbu, v tomto případě by se jednalo o informace o dražbě.

2) Je povinným subjektem Česká národní banka?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

18. 11. 2015

ad 1) Notář i soudní exekutor jsou povinnými subjekty podle § 2 odst. 2 InfZ, tedy subjekty s částečnou informační povinností, tedy  v rozsahu rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy (uvádí to např. Fr. Korbel ve své disertační práci). Bude tedy otázka, zda rozhodování o dražbě představuje uvedený typ rozhodování. Podrobnější pohled (a hlavně možné odmítnutí exekutorem) může ukázat, že zatímco rozhodnutí o „postižení“ majetku exekucí (tedy odejmutí) spadá do uvedené oblasti, forma zpeněžení takto „postiženého“ majetku již nikoliv.

ad 2) Česká národní banka je povinným subjektem. Některé informace chrání na základě ochrany bankovního tajemství dle zákona o bankách, nyní od 10. září 2015 Infozákon též obsahuje výslovnou ochranu „informací, které se týkají stability finančního systému“ (§ 11 odst. 2 písm. d):

(2) Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
 
... d) jde o informaci, která se týká stability finančního systému.

JL

  • 29. 11. 2015
  • Praha

k exekutorovi viz např. stanovisko Ministertva spravedlnosti ČR - sp.zn. 111/2012-OT-OSV z 20.4.2012

nebo rozhodnutí ministerstva  sp.zn. 170/2013-OT-OSV/6 ze dne 28.5.2013

o kopie všech rozhodnutí exekutora můžete zkusit požádat i soud, který ho exekucí pověřil

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy