Změna přílohy staré smlouvy - registr smluv

Alena Vrbová

18. 1. 2018 | Počet zhlédnutí: 454 | Počet komentářů: 1

Dobrý den, ještě pro doplnění mého dotazu bych se chtěla zeptat na Přílohy ke smlouvě o výpůjčce. Ve Smlouvě o výpůjčce je uvedeno, že majetek ve výpůjčce je specifikován v příloze, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Například v případě, že Smlouva o výpůjčce byla uzavřena v roce 2006 a Příloha ke smlouvě o výpůjčce se každoročně mění dle hodnoty majetku. Má se za to, že po změně Přílohy ke smlouvě musíme zveřejnit Smlouvu o výpůjčce a novou Přílohu ke smlouvě o výpůjčce uzavřenou po platnosti zákona o registru smluv?

Děkuji za informaci a přeji hezký den.

Sára Klačko

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

23. 1. 2018

Předně nutno vyjasnit, zda to, co nazýváte „příloha“, je skutečně součástí smlouvy. Pokud je to ve smlouvě uváděno jako její součást (např. se v textu smlouvy na ni odkazuje jako na přílohu smlouvy), pak jde o součást smlouvy. Pokud však ve smlouvě není uvedeno, že jde o součást smlouvy, a naopak je ve smlouvě například sjednáno, že přílohu jednostranně mění zřizovatel (šlo by tedy o jakýsi zápis o svěřeném majetku), pak by příloha nemusela být brána jakou součást smlouvy.

Dopad této otázky spočívá v tom, zda ke změně přílohy (doplnění dalšího majetku) dochází jednostranně, a tedy nejde o změnu základní smlouvy, anebo dvoustraně jakožto doplnění smlouvy, a pak by šlo o změnu smlouvy.

Pokud tedy změna majetku má povahu smlouvy, resp. smlouvy, jíž se mění původní smlouva (včetně příloh, které jsou její součástí), musí být zveřejněna celá včetně "staré" smlouvy uzavřené před nabytím účinnosti zákona o registru smluv (ZRS). ZRS povinnost uveřejnění starých smluv uvádí výslovně v § 8 odst. 3. Následky neúčinnosti a zrušení smlouvy (§ 6 a 7 ZRS) však nemohou působit retroaktivně, použijí se proto nejdříve až pro smlouvy uzavřené 1. 7. 2017.

Pokud tedy nyní doplňujete přílohu smlouvy z r. 2006, a příloha je její součástí (mění se dvoustrannou dohodou), pak musíte s touto novou smlouvou o změně staré smlouvy zveřejnit také onu starou smlouvu z r. 2006.

Jakmile starou smlouvu a její přílohy zveřejníte, můžete při každé změně zveřejnit už pouze novou přílohu a pomocí identifikátoru jej propojit se starou smlouvou.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy