Trestně stíhání advokáti

JL

26. 7. 2012 | Počet zhlédnutí: 2247 | Počet komentářů: 1

Je Česká advokátní komora povinna poskytnout informace o trestně stíhaných advokátech? Informaci o tom dostává ze zákona předseda ČAK a následně pak rozhodují o (ne)pozastavení jejich činnosti, identické informace jinak dostává ze zákona ještě ministr spravedlnosti.

Argumentace ministerstva: "..... ministerstvo nedisponuje žádnou informací o výsledku trestního stíhání. V takové situaci nelze odlišit případy, kdy již bylo trestní řízení ukončeno, od případů, kdy stále probíhá a na něž se vztahuje výluka z povinnosti poskytovat informace dle § 11 odst. 4 písm. a) ....." 

ČAK argumentuje navíc tím, že "jde o informace, které nevznikly činností ČAK" .

Rozhodnutí ministerstva bylo zrušeno soudem:


Nakonec byly informace poskytnuty (zatím anonymizované).

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

30. 7. 2012

Obávám se, že individualizovanou informaci o trestním stíhání nebude možno získat s ohledem na ochranu osobních údajů, kdy podle § 4/b) je citlivým údajem osobní údaj vypovídající o odsouzení za trestný čin. Ve fázi probíhajícího řízení navíc může vstoupit do hry uváděný § 11/4/a. 

Naopak lze zvažovat argumentaci obsaženou v rozsudku Mgr. M. Š., vs. Městské státní zastupitelství v Praze 
viz http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2010/0044_1As__100_20101229113208_prevedeno.pdf v tom smyslu, do jaké míry lze charakteristiku úřední osoby vztáhnout i na advokáta (což trochu pochybuji). Rozsudek uvádí: "Na druhou stranu není důvodu neposkytnout informace o nepravomocném trestním rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení tam, kde takováto „naléhavá společenská potřeba“ shledána nebude, typicky v případech veřejného zájmu, kde půjde o trestné činy úředních osob ve smyslu § 127 platného trestního zákoníku, resp. veřejných činitelů ve smyslu § 89 odst. 9 starého trestního zákona."

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy