Smlouva o výpůjčce nemovitého majetku

Alena Vrbová

4. 1. 2018 | Počet zhlédnutí: 202 | Počet komentářů: 1

Dobrý den, chtěla bych požádat o radu ohledně zveřejňování v registru smluv. Konkrétně bych se chtěla zeptat na bezúplatné Smlouvy o výpůjčce, a jejich dodatky, které jsou součástí Zřizovacích listin a kterými se předává nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele do užívání příspěvkové organizace. Vzhledem k tomu, že hodnota předmětu smlouvy je vždy vyšší než 50 000 Kč bez DPH, domníváme se, že zde povinnost zveřejnění v registru smluv je. 

Sára Klačko

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

4. 1. 2018

Ano, smlouvy musí být v registru smluv zveřejněny.

Jak správně píšete, hodnota předmětu smlouvy není v případě bezúplatných smluv nulová. Hodnota předmětu smlouvy odpovídá tržní ceně nájmu daných nemovitostí na určenou dobu. V případě smluv na dobu neurčitou půjde o součet plnění na dobu 5 let podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Žádná jiná výjimka na tuto situaci nedopadá.

Skutečnost, že tento typ smlouvy o výpůjčce bývá vnímán jako součást zřizovacích listin, resp. jako jejich příloha, na věci nic nemění.

V případě, kdy příspěvkové organizace užívaly majetek na základě smlouvy o výpůjčce, uzavřené po 1.7.2017, a smlouva nebyla zveřejněna v registru smluv a proto nenabyla účinnosti a následně po 3 měsících zcela zanikla, dochází k bezdůvodnému obohacení, které bude nutno specifickým postupem napravit - uzavřít smlouvu o vyrovnání bezdůvodného obohacení, nově uzavřít smlouvu o výpůjčce a řádně ji zveřejnit v registru smluv.

Alena Vrbová

  • 11. 1. 2018
  • Česká Lípa

Dobrý den, ještě pro doplnění mého dotazu bych se chtěla zeptat na Přílohy ke smlouvě o výpůjčce. Ve Smlouvě o výpůjčce je uvedeno, že majetek ve výpůjčce je specifikován v příloze, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Například v případě, že Smlouva o výpůjčce byla uzavřena v roce 2006 a Příloha ke smlouvě o výpůjčce se každoročně mění dle hodnoty majetku. Má se za to, že po změně Přílohy ke smlouvě musíme zveřejnit Smlouvu o výpůjčce a novou Přílohu ke smlouvě o výpůjčce uzavřenou po platnosti zákona o registru smluv?

Děkuji za informaci a přeji hezký den.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy