Smlouva o převodu vlastnictví, která je součástí spisu

Dora

15. 8. 2013 | Počet zhlédnutí: 704 | Počet komentářů: 1

Na mém pozemku se nachází torzo neoprávněné stavby lyžařského vleku. Jeho údajný vlastník (s.r.o.) již přes rok usiluje o odstranění vleku, ale jeho návrhy vždy ztroskotaly na tom, že stavebnímu úřadu, který nyní vede řízení dle § 128 odst. 4 stavebního zákona, nikdy nedoložil vlastnictví k vleku. Stavební úřad měl naopak k dispozici smlouvu, podle níž byl vlastníkem vleku jednatel výše uvedeného s.r.o. jako podnikající fyzická osoba. Po déle než roce žadatel najednou předložil stavebnímu úřadu smlouvu o převodu vlastnického práva z jednatele jako FO na s.r.o. a zdá se, že stavební úřad brzy odstranění vleku povolí, ale jen v minimální a nejlevnější variantě, po které na mém pozemku zbudou betonové patky, kabely, plastové koberce a terénní úpravy, které byly třeba k provozu vleku. 

Jako účastník řízení jsem stavební úřad požádal o nahlédnutí a kopie obou smluv, neboť se domnívám, že smlouva o převodu vlastnictví vleku z jednatele na s.r.o. byla vyrobena dodatečně s cílem omezit odpovědnost skutečného vlastníka vleku – jednatele jako FO – odstraňování zanechaných zbytků stavby a případnou náhradu škody. Stavební úřad však nahlédnutí do smluv odepřel (bez vydání usnesení a řádného odůvodnění) s pouhým ústním zdůvodněním, že se jedná o smlouvy mezi soukromými subjekty. Je reálná šance domoci se kopií těchto dvou smluv buď podle zákona o svobodném přístupu k informacím, nebo podle správního řádu a stavebního zákona? V případě první smlouvy byla převodcem příspěvková organizace Královéhradeckého kraje, v případě druhé smlouvy už jsou obě strany subjekty soukromými.

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

26. 8. 2013

Ad smlouva s příspěvkovou organizací - je veřejně přístupná, organizace je povinný subjekt a smlouva musí být na základě InfZ poskytnuta. Cesta InfZ však bude trnitá - tento typ organizací většinou zákon nezná a nevyhoví, je třeba vést dlouhý spor s nejasným výsledkem. 
Ad řízení - pokud jste účastníkem, nahlížíte do úplně všeho, co je součástí spisu, nelze Vám něco neukázat. Pokud odmítají, a je to ve spisu, sedněte si a nehněte se, dokud to s Vámi nesepíšou. Nejde mít ve spise podklad, se kterým se účastník nemůže seznámit, bylo by to porušení jeho práv. Jako účastník řízení máte právo na vše, co je ve spise. Zní tedy velmi nepochopitelně, že by vám stavební úřad smlouvu, která je součástí spisu, odmítl k nahlédnutí a pořízení kopie. Otázka, zda jde o smlouvy mezi soukrommi subjekty v tom nehrají žádnou roli. Variantou postupu je i podání stížnosti podle § 175 Správního řádu.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy