Seznam zadlužených obcí

petrM

25. 1. 2012 | Počet zhlédnutí: 1050 | Počet komentářů: 1

Zažádal jsem Ministerstvo financí o poskytnutí informace podle InfZ - o zaslání seznamu jmen obcí s vyšší mírou rizika hospodaření (tj. obcí, které k 31. 12. 2010 nabývaly kritických hodnot ukazatele SIMU). 

Tyto údaje o zadluženosti obcí zpracovalo Ministerstvo financí na základě Usnesení vlády České republiky č.1395/2008, o výsledcích monitoringu hospodaření obcí za rok 2010 - viz internetová strana -

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/monitoring/zadluzenost-uzemnich-rozpoctu/2010/zadluzenost-uzemnich-celku-2010-943

Na stránkách Ministerstva financí byly uveřejněny názvy pouze 5 obcí, u nichž je zadluženost dlouhodobá. Kvůli vypracování diplomové práci, která se zaobírá tématikou zadlužeností obcí a způsoby jejího řešení, jsem podal žádost o poskytnutí informací a uvedení jmen všech obcí (tj. seznam názvů zbylých 57 obcí). 

Moje žádost však byla Ministerstvem financí odmítnuta s tím, že zbylé obce se dostalo do platební neschopnosti jen dočasně – kvůli předfinancovaní projektů. Ministerstvo finací své rozhodnutí odůvodnilo takto: „Z tohoto důvodu Ministerstvo financí neposkytuje seznam obcí, jelikož by mohlo neoprávněně poškodit ekonomické zájmy a dobré jméno předmětných obcí.“ 

Může v daném případě ministerstvo financí odepřít udělení zmíněných informací? Jakých námitek by bylo vhodné se dovolávat při podaní odvolání proti tomuto rozhodnutí?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

4. 3. 2012

Odmítnutí žádosti bylo neoprávněné. Infozákon nepřipouští takovéto odmítnutí žádosti. Jednak takovýto důvod odepření informací zákon vůbec nezná, jednak je MF povinno žádost odmítnout vydaným Rozhodnutím podle § 67 a násl. Správního řádu, a nikoliv neformálním přípisem.
Jsem přesvědčený, že dobře vědí, že informace mají poskytnout, a že to jen tak zkoušejí. 
Nyní byste měl podat do 15 dnů od doručení tohoto přípisu MF odvolání. 
Uveďte, že InfZ uvedený důvod odepření ("neoprávněně poškodit ekonomické zájmy a dobré jméno předmětných obcí.") nepřipouští. Jde o informace, které by byly žadateli dostupné i přímo od uvedených obcí. Povinné subjekty nemají právo posuzovat, zda poskytnuté informace bude veřejnost interpretovat takovým či onakým způsobem, poskytuje je tak, jak jsou. Je na povinném subjektu, aby při poskytnutí informací je poskytl tak, aby byly srozumitelné a vyjadřovaly jen to, co skutečně znamenají - tedy zde například určitou finanční charakteristiku k určitému datu.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy