poskytnutí nahlédnutím - aplikace §4a odst. 2 písm. d)

Jaromír Suchý

27. 3. 2018 | Počet zhlédnutí: 412 | Počet komentářů: 1

Setkal jsem se s tím poprvé a tak jsem šokován co to je zvláštní vtip - nebo to už teď bude všední realita?

žádal jsem o informaci (kopii smlouvy, kterou se povinný subjekt musí řídit při každodenní práci, a kterou jistě má v elektronické podobě) s tím, že ji chci obdržet na svůj email

dostal jsem odpověď, že "k poskytnutí informace využíváme §4a odst. 2 písm. d - přijďte si pro ni v pracovních dnech od 6:30 do 15:00 do našeho sídla"  a ničím dalším nezdůvodněné takovéto svérázné "poskytnutí informace"

předpokládám, že jediný důvod tohoto postupu je to, že jsem si za posledních 18 let dovolil už potřetí požádat o informaci, takže je potřeba chronického žadatele o informace propříště odradit

pomíjím to, že jejich sídlo nemá ani bezbariérový přístup aby se tam mohl dostat kdokoliv, ale představa, že mi tohle napíše příště někdo z Plzně nebo Ostravy, kam se dostanu tak 1x za 10 let,  mě docela děsí

Podle Správního řádu – zákon 500/2004Sb. §4 odst. 1) Veřejná správa je službou veřejnosti. Každý, kdo plní úkoly vyplývající z působnosti správního orgánu, má povinnost se k dotčeným osobám chovat zdvořile a podle možností jim vycházet vstříc. Jak je takový postup úřadu v souladu s tím, že "vychází občanům vstříc"?

Tentokrát si tam ještě osobně zajdu, ale rád bych měl propříště po ruce nějakou argumentaci k tomu, aby si podobnou svévolnou šikanu odpustili - neporadíte mi?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

28. 3. 2018

Jde o porušení povinnosti při vyřízení žádosti, stanovené v § 14 odst. 5 písm. d) : „poskytne informaci v souladu se žádostí a zároveň v § 4a odst. 1: „Je-li informace poskytována na základě žádosti, poskytuje se ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace,…“, a ještě jednou v odst. 2: „Je-li informace poskytována na základě žádosti, poskytuje se způsobem podle obsahu žádosti, zejména…“. Odkaz na uvedené písm. d) tak zřetelně nelze využít, pokud žadatel požaduje jiný, snadnější a vhodný způsob. Povinný subjekt by měl právo pouze v případě, kdy by změna formátu (tedy např. pořízení množství papírových kopií) představovala „nepřiměřenou zátěž“ (§ 4a odst. 3). Tak tomu ale v daném případě nejspíše není.

Postup: proti uvedenému sdělení je možné podat stížnost podle § 16a odst. 1 písm. b), neboť vám ve lhůtě „nebyla poskytnuta informace“, čímž se samozřejmě míní poskytnuta v souladu s výše uvedenými povinnostmi poskytnout ji požadovaným technickým způsobem podle žádosti.

Vhodné bude upozornit, že v případě opakování lze takový postup považovat za způsobení nemajetkové újmy formou obstrukce a požádat zadostiučinění v penězích.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy