opožděně podaná stížnost

Sokol

30. 3. 2019 | Počet zhlédnutí: 172 | Počet komentářů: 1

Dne 03. 12. 18 jsem podal žádost podle InfZ, ve které jsem požadoval poskytnutí informací o výši mzdy hlavní účetní obecního úřadu a výši vyplacených odměn a měsících, kdy se tak stalo. 15 denní lhůta pro poskytnutí informace skončila v úterý 18. 12. 18 a písemnost s poskytnutými informacemi byla má datum 19. 12. 2018 a předána držiteli poštovní licence – České poště (pobočka 517 83 Olešnice v Orlických horách) byla dne 20. 12. 18. Podle informací České pošty (u která mám zajištěnu dosílku na pražskou adresu) byla zásilka RR758666304CZ podána 20. 12. 2018, dne 21. 12. 2018 byla na poště v Dobrušce a (druhý následující pracovní den) 28. 12. 2018 byla na pobočce České pošty 161 00 Praha 614. První následující pracovní den 31. 12. 2018 jsem si ji tam vyzvedl. Požadované informace mi tedy reálně poskytnuty až 31. 12. 2018, tedy 13 dnů po zákonné lhůtě. Informace mi byly poskytnuty částečně, proto místo výše mzdy povinný subjekt odkázal toliko na nařízení vlády a o požadovaných měsících nebyla v odpovědi ani zmínka. Z tohoto důvodu jsem dne 21. 1. 2019 podal stížnost podle § 16a odst. 1 písm. c) InfZ, na kterou povinný subjekt reagoval písemností ze dne 25. 01. 2019, která mi byla doručena dne 31. 01. 2019, ve které opět odkázal pouze na nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a č. 341/2017 Sb. Povinný subjekt poskytl požadované informace podle ust. § 16a odst. 5 a v zákonné lhůtě 7 dnů (lhůta končila 28. 01. 19) mi poskytl informace, ve kterých byly vyplaceny odměny, a opět neuvedl výši mzdy, jen odkázal výše zmíněná nařízení vlády. Dne 27. 02. 2019 (tedy 30 po uplynutí lhůty pro poskytnutí informace a 27 dnů po reálném poskytnutí informace) jsem podal stížnost podle § 16a odst. 1 písm. c) InfZ  (zásilka podána na pobočce České pošty 161 00 Praha 614, RR716931683CZ). Dne 21. 03. 2019 sdělil nadřízený orgán (Krajsk úřad královéhradeckého kraje), stížnost ze dne 21. 01. 2019 nebyla podána včas, tedy ve lhůtě stanovené ust. § 16a odst. 3 písmeno b) InfZ. Protože stížnost ze dne 21. 01. 2019 byla podána opožděně, tedy po InfZ stanovené lhůtě, nebylo, podle nadřízeného orgánu) možné tuto stížnost, ani stížnost ze dne 27. 02. 2019 projednat a rozhodnout o ní. Odpověď na žádost ze dne 03. 12. 18 poskytl povinný subjekt až po zákonné lhůtě, a tím způsobil, že mi byla doručena až 13 dnů po zákonné lhůtě. Nadřízený orgán neprojednal ani stížnost ze dne 27. 02. 2019, čímž mi znemožnil vyjádřit se (formou stížnosti) k nově poskytnutým informacím poskytnutých v písemnosti povinného subjektu ze dne 25. 01. 2019. Je postup, který zvolil nadřízený orgán při vyřizování mých stížností v souladu se zákonem?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

11. 4. 2019

Ano, postup, který zvolil nadřízený orgán při vyřizování stížnosti, byl v souladu se zákonem. Stížnost jste mohl podat do 19. 1. 2019.

Opakovaně upozorňujeme, že vaše žádosti o informace vykazují znaky zneužití práva. Apelujeme na vás, abyste využíval právo na informace pouze tam, kde skutečně z objektivních důvodů informace potřebujte, nikoli pouze pro samotné vedení sporu.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy