Jednostranné oznámení o zvýšení nájmu v registru smluv

LuboSch

24. 9. 2018 | Počet zhlédnutí: 197 | Počet komentářů: 1

Je nutné v Registru smluv zveřejnit "Oznámení o změně výše nájemného"? Jedná se o jednostranný právní úkon, který si ve smlouvě dohodli pronajímatel a nájemce s tím, že pronajímatel je oprávněn vždy k 1. 10. běžného roku  jednostranně zvyšovat nájemné o míru inflace. Nájemní smlouva, ke které se "Oznámení o změně výše nájemného" vztahuje podléhá zveřejnění v registru smluv.

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

24. 9. 2018

Máte pravdu, podle textu, uváděného v oznámení, je ve smlouvě ujednané jednostranné zvyšování nájmu. Nejde tudíž o smlouvu, ale o jednostranný právní úkon. Proto tato oznámení nepodléhají zveřejnění v registru smluv, neboť ten je dle § 2 se vztahuje toliko na smlouvy. Podle § 1724 Občanského zákoníku „Smlouvou projevují strany vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem smlouvy.“ V případě uvedeného oznámení však strany již svou vůli projevily v předcházející smlouvě. Oznámení tedy není smlouvou.

Zveřejnění v registru smluv, jakož i text „Povinnost uveřejnění se týká i tohoto oznámení. Uveřejnění tohoto oznámení v registru smluv zajistí pronajímatel.“ jsou tedy nadbytečné.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy