Dotaz na zablokování přístupu na facebookové stránky infocentra provozovaného městským úřadem:

František Kreisinger

7. 9. 2018 | Počet zhlédnutí: 174 | Počet komentářů: 1

Když jsem před několika roky emailem navrhoval ještě předchozímu vedení naší radnice, aby na svých webových stránkách zřídili diskusní fórum, kam by občané mohli psát své náměty, dotazy i vyjadřovat se k obecním záležitostem, přišlo mi emailem z vedení radnice v odpovědi, že návrh nebyl schválen, avšak „Občané však mají možnost vyjádřit se na stránce facebooku Infocentra, kde lze získat mimo jiné také informace o chystaných akcích.“. Infocentrum bylo zřízeno a je provozováno městským úřadem.

Letos v létě jsem dal na tyto facebookové stránky (FB) infocentra (IC) příspěvek s fotografiemi navážky zbytků asfaltového koberce odtěženého při opravách školního hřiště prováděných městem, ze kterých byla po rozhrnutí vytvořena jakási „cesta odnikud nikam“ v okrajové části obce, kde bydlíme. Připojil jsem k tomu komentář, že by se vedení radnice k tomu mělo vyjádřit. Nedlouho poté byl tento příspěvek z FB IC odstraněn. Současně mě na náměstí zastavil pan starosta a dosti ostrým způsobem mi mé počínání vytkl s tím, že nemám takové věci zveřejňovat, nýbrž mám přijít za ním a on mi to vysvětlí. Odvětil jsem, že si nenechám diktovat, co smím zveřejnit a co ne, a s tím jsme se rozešli. Na FB IC jsem dal další příspěvek s dotazem, proč byl můj předchozí příspěvek odstraněn. Rozvinula se pod ním kratší diskuse, ve které pracovnice infocentra m.j. psala, že tyto stránky neslouží jako diskusní fórum. Odpověděl jsem opakováním odpovědi, kterou jsem kdysi od vedení radnice dostal. Poté jsem zjistil, že byla zablokována možnost vkládání příspěvků na tyto stránky. Zareagoval jsem tím, že jsem založil FB stránky označené jako „fórum pro všechny“ a na ně jsem zkopíroval i mé příspěvky, které jsem původně dal na FB IC. A přidal jsem i další příspěvek s fotografiemi a oznámením, že zmíněná „cesta“ vytvořená v naší části obce rozhrnutím asfaltového odpadu, je nyní likvidována a odpad odvážen neznámo kam. Krátce nato jsem zjistil, že přístup na FB IC mi byl zablokován zcela, takže obdržím jen oznámení, že nemám přístup, a žádné informace tam už ani neuvidím. Napsal jsem tedy na IC email s žádostí o sdělení, kdo a na základě čeho rozhodl o zablokování mého přístupu. Pracovnice IC mi odpověděla, že „Vzhledem k tomu, že jste mé první vysvětlení pod Vašim příspěvkem nebral vážně a vložil další příspěvek, zablokovali jsme vám přístup.“. V odpovědi, formulované už jako stížnost na uvedený postup a zaslaný vedení radnice, jsem uvedl, že s takovým vysvětlením nemohu souhlasit, neboť v době, kdy mi byl přístup zcela zablokován, byla už nějakou dobu blokována možnost vkládání příspěvků, takže jsem žádný další příspěvek ani vložit nemohl. Znovu jsem se také odvolal na v úvodu zmíněné doporučení, využívat FB IC pro prezentaci názorů občanů. Zmínil jsem rovněž, že jsem nikde nenašel žádná pravidla, která by určovala, jaké příspěvky se smí a jaké nesmí na tyto stránky dávat. Vyslovil jsem názor, že úplné zablokování přístupu mělo být spíš trestem za zřízení FB stránek fóra pro všechny a možná i za to, že po zveřejnění mého prvého příspěvku bylo vedení města nuceno navezené zbytky asfaltu zlikvidovat jiným způsobem a tím vznikly obci vícenáklady. Vzápětí jsem prakticky jen náhodou zjistil, že FB IC už mohu opět prohlížet. Druhý den mi přišla odpověď pana starosty na mou stížnost. Moje odvolání se na odkaz předchozího vedení, využívat FB IC k vyjadřování názorů občanů v ní zcela ignoroval a ani se o tom nezmínil. Zato v ní m.j. uvedl „…Pokud si myslíte, že Vás chce někdo trestat, tak je to Váš názor, který Vám neberu. Myslím, že záleží na provozovateli Facebooku IC, jaké podmínky si na těchto stránkách vytvoříme a komu povolíme přístup. My Vám taky nemluvíme do toho jakým způsobem provozujete své stránky. Jelikož jsem dostal informaci , že i přes upozornění jste nadále vkládal nevhodné příspěvky, rozhodl jsem o zablokování Vaši osoby k přístupu na tyto stránky.“. V čem byly mé příspěvky nevhodné v odpovědi uvedeno nebylo. Nedlouho po obdržení této odpovědi jsem zjistil, že můj přístup na FB IC je opět zcela zablokován.

Jsem toho názoru, že je rozdíl v tom, jestli tyto stránky provozuje soukromá osoba, která si skutečně může sama rozhodovat jak o tom, co na nich má či nemá být a kdo na ně bude mít přístup. Avšak zmíněné stránky provozuje infocentrum zřízené a provozované městem a placené z jeho rozpočtu. Pan starosta pak v tomto případě není jen nějakou soukromou osobou, ale veřejným činitelem, který nemůže rozhodovat jen podle své libovůle. Chtěl bych vědět, zda je postup pana starosty v pořádku a pokud ne, jak mohu argumentovat a kam se případně mohu odvolat.

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

15. 9. 2018

Jak lze zjistit na facebookovém profilu IC Vidnava, není aktuálně umožněno vkládat komentáře. Tato praktika, umožňující (pravděpodobně) vkládat komentáře jen „přátelům“, je v prostředí facebooku běžná. Je pravdou, že s ohledem na to, že IC je zřizováno městem (na webu Vidnavy nelze zjistit organizační začlenění, protože Vidnava neplní svou povinnost podle § 5 odst. 1 a 2 Infozákona zveřejnit o sobě povinné informace), lze IC Vidnava posuzovat jako součást orgánu veřejné moci. Ten by měl zvlášť respektovat zákaz cenzury, stanovený v čl. 17 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

Pokud byl přístup určité osoby ke vkládání komentářů na fcb stránce zablokován výslovně na příkaz starosty, aniž jsou stanovena pravidla, při jejichž překročení by se k takovému kroku mělo sáhnout, lze to považovat za porušení zákazu cenzury a za omezení svobody projevu ze strany orgánu veřejné moci, aniž by se takový krok opíral o zákonné zmocnění, jak vyžaduje čl. 17 odst. 4 Listiny.

Proti takovému postup není v právním řádu ČR stanovena žádný specifický procesní postup. Lze pouze podat žalobu k soudu proti nezákonnému zásahu (§ 82 Správního řádu soudního), v níž se lze domáhat, aby soud určil, zda provedený zásah byl nezákonný, a trvá-li takový zásah nebo jeho důsledky anebo hrozí-li jeho opakování, zakáže správnímu orgánu, aby v porušování žalobcova práva pokračoval, a přikáže, aby, je-li to možné, obnovil stav před zásahem (§ 87 odst. 2 SŘS). Soud by takovou žalobu měl projednat, jelikož základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci.

Otázkou, kterou nedovedeme posoudit, je, zda by soud hodnotil situaci jako postup správního orgánu, anebo by ji kvalifikoval jako čistě soukromoprávní postup IC Vidnava, které v tom nevystupuje jako správní orgán, a pokyn starosty by posuzoval jako ležící mimo tento rámec (každý může podlehnout požadavku nějaké jiné osoby).

Omlouváme se za zpožděné zodpovězení urgentního dotazu, které bylo způsobeno dovolenými.

František Kreisinger

  • 15. 9. 2018
  • Vidnava

Mně nejde o to, že už není možno na uvedené stránky vkládat příspěvky, třebaže dřívější informace vedení radnice určovala tyto stránky pro názory občanů. Já mám však přístup na uvedené stránky na příkaz pana starosty zablokovaný zcela, takže nemohu ani číst informace na nich zveřejňované (pokud jsem na FB přihlášený pod svým účtem). Nedomáhám se toho, abych mohl vkládat příspěvky, ale abych se mohl dozvědět o dění v obci a pořádaných akcích tak, jako ostatní občané, kteří mohou tyto stránky na rozdíl ode mne sledovat. Já jsem úplným zákazem přístupu od pana starosty trestán za to, že jsem si dovolil zveřejnit informaci, která mu nebyla po chuti. Je mi sice jasné, že kdybych si zřídil účet pod nějakým jiným jménem, tak bych se asi na tyto stránky k informacím dostal, ale proč bych měl podvádět? Jde mi především o princip, neboť je to umlčování kritických hlasů. Podle mne by se vedení radnice k občanům takto chovat nemělo.

ve Vidnavě 15.9.2018                                                                                     František Kreisinger

František Kreisinger

  • 18. 9. 2018
  • Vidnava

Dnes jsem přes FB dostal os Otevřené společnosti odpověď na mou připomínku:

Dobrý den, ano, naše odpověd je platná i na situaci, jak její popis rozvádíte dál...Můžete také např. k tématu vystoupit na zastupitelstvu, prostřednictvím ochotného zastupitele o tom napsat článek do místního periodika apod. Potíž je v tom, že neexistuje ten procesní postup + není jasné, zda jde o postup správního orgánu nebo soukromoprávní postup.

Takže panu starostovi zřejmě nic nebrání v takovémto svévolném umlčování kritických hlasů, k nimž se nedokáže postavit čelem, může si je trestat podle libosti :-(.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy