Správní žaloba - podoba žalobního návrhu

Pavel Diviš

22. 2. 2016 | Počet zhlédnutí: 855 | Počet komentářů: 2

Chtěl bych podat správní žalobu proti rozhodnutí odvolacího orgánu, kterým bylo potvrzeno prvostupňové rozhodnutí o odmítnutí mé žádosti podané podle zákona o svobodném přístupu k informacím (ZSPI). Hodlám využít § 16 odst. 4 ZSPI.

Chtěl bych se zeptat, jak by měl vypadat  navrhovaný výrok rozsudku. Bude správně, bude-li vypadat takto?

I. Zrušuje se "rozhodnutí odvolacího orgánu (sp. zn. atd.)".

II. Zrušuje se "rozhodnutí prvostupňového orgánu (sp. zn. atd.)".

III "Prvostupňový orgán" je povinen ve lhůtě 15 dnů od právní moci tohoto rozsudku vydat žalobci tyto informace: „výčet informací, které by měly být poskytnuty“.

Dále by mě zajímalo, zda je prvostupňový orgán účastníkem řízení o správní žalobě nebo zúčastněnou osobou nebo nic z toho (což by ale bylo divné, když by se orgánu ukládala povinnost). 

Martin Madej

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

6. 3. 2016

Vámi formulovaný petit je podle nás v pořádku (je to vlastně přepis § 16 odst. 4 InfZ). Určitě ale budete stát v případě úspěchu o náhradu nákladů řízení podle § 60 odst. 1 zákona č. 150/202 Sb., soudní řád správní. Proto doporučujeme ještě čtvrtý bod:

IV. Odpůrce je povinen uhradit navrhovateli náklady řízení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. 

Podání žaloby a následné soudní řízení se řídí soudním řádem správním (zákon č. 150/2002 Sb.). V případě žaloby proti rozhodnutí o odvolání je krajský soud, který rozhoduje o takovéto žalobě, podle ustanovení § 16 odst. 4 InfZ povinen zkoumat, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Přezkoumá tedy žádost nejen z hlediska procesu, ale i věcně, a sám posoudí, zda má žadatel na informace právo. Pokud soud žádné důvody pro odmítnutí žádosti nenalezne, je povinen žalobou napadené rozhodnutí zrušit a přikázat přímo povinnému subjektu, aby informace žadateli poskytl.

Prvostupňový orgán není ani osobou zúčastněnou na řízení, ani účastníkem řízení. Účastníkem řízení je podle § 69 téhož zákona pouze odvolací orgán. Je povinností žalovaného (zde nadřízeného orgánu), aby správnímu orgánu prvního stupně zprostředkoval všechny potřebné informace.

JL

  • 12. 3. 2016
  • Praha

pokud je příslušným Městský soud v Praze, pak je to na velmi velmi dlouho

tento správní soud dlouhodobě nefunguje - aktuálně rozhoduje teprve žaloby z roku 2011

tedy za 5 let se možná dočkáte (návrhem na určení lhůty lze dosáhnout délky asi 2 roky)

typicky je navíc jen rozhodnutí zrušeno pro nepřezkoumatelnost - tedy bez příkazu

soudní poplatek za žalobu proti rozhodnutí je 3tis.Kč

řada rozhodnutí je korigována až Nejvyšším správním soudem: +5tis.Kč za kasační stížnost a +1rok

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy