Obrana proti obstrukci - opakovanému odmítnutí

Jana

11. 12. 2017 | Počet zhlédnutí: 1055 | Počet komentářů: 1

V říjnu jsem podala žádost o informace na obecní úřad v Olomouckém kraji. Moje žádost byla odmítnuta s odůvodněním, že "v žádosti jsou požadována osobní data". Včasným odvoláním se věc dostala ke Krajskému úřadu v Olomouci, který napadené rozhodnutí rušil a vrátil věc k novému projednání. Krom toho úřadu vytknul vady poučení rozhodnutí (úřad uvedl, že se můžu odvolat podle § 83 správního řádu, což je samozřejmě nesmysl) a upozornil ho na fakt, že důvod pro odmítnutí žádosti musí být řádně odůvodněn. Úřad na to zareagoval tím, že mi znovu odeslal úplně stejné rozhodnutí jako prvně, akorát se změněným datem. Dá se proti tomuto nezákonému postupu úřadu bránit jiným způsobem, než znovu podat odvolání ke krajskému úřadu? Existuje nějaká vhodná např. správní žaloba? 

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

17. 12. 2017

Ano, na takový případ lze uplatnit přímé podání správní žaloby proti rozhodnutí povinného subjektu. Vyjádřil se k tomu velmi jasně rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 3 As 278/2015 – 44 takto: „Ustanovení § 68 písm. a) s. ř. s. nevylučuje možnost podat žalobu proti rozhodnutí povinného subjektu, který opakovaně odmítne poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a ignoruje přitom závazný právní názor obsažený v předchozím rozhodnutí nadřízeného orgánu, z něhož lze seznat, že informace povinným subjektem poskytnuty být měly, respektive mají. Za takovéto situace nelze po žadateli spravedlivě požadovat, aby znovu formálně vyčerpal příslušný opravný prostředek podle předpisů o správním řízení, jestliže rozhodnutí o něm by mohlo vést nanejvýš k témuž procesnímu výsledku, kterého již jednou dosáhl.“

Tímto rozhodnutím NSS dokonce překonal předchozí závěry judikatury, že je třeba se proti takovému obstrukčnímu postupu bránit žalobou až proti (druhému totožnému) rozhodnutí nadřízeného orgánu – zde tedy proti předpokládanému rozhodnutí krajského úřadu, které by logicky vypadalo stejně jako první jeho rozhodnutí (a to i v případě, kdy žadateli – odvolateli vyhovělo). NSS tak věc zjednodušil a posunul k urychlení a překonání obstrukcí.

V popsaném případě lze považovat za prvek opakovanosti již popsanou situaci, kdy povinný subjekt podruhé odmítl žádost poté, kdy mu nadřízený orgán napadené rozhodnutí rušil a vrátil věc k novému projednání. Pokud povinný subjekt zjevně neoprávněně odmítl část požadované informace, může též soud podle § 16 odst. 4 takovou nepochybnou část informace nařídit poskytnout. Je však možné, že s ohledem na to, že soud nemůže v některých případech detailně zkoumat okolnosti případné oprávněné ochrany některých osobních údajů, že v části soud takové rozhodnutí obecního úřadu jen zruší a přikáže mu vyřídit ji nově – tedy i s řádným odůvodněním.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy