Co dělat, když i po 1. 1. 2020 nadřízený orgán "vrací věc k novému projednání"?

Ivan

16. 1. 2020 | Počet zhlédnutí: 135 | Počet komentářů: 1

(zkráceno) Již více než rok hraje Magistrát hl. m. Prahy v roli povinného subjektu obstrukční ping-pong, když opakovaně vydává rozhodnutí, v němž odmítá respektovat názor nadřízeného orgánu (ministerstvo vnitra) a žádost odmítá víceméně stále ze stejných důvodů, které nadřízený orgán již mnohokrát odmítl. MV však i ve svém rozhodnutí z 2. 1. 2020, kdy již může vydat informační příkaz, jej odmítlo vydat s odůvodněním, že rozhodnutí povinného subjektu bylo "nepřezkoumatelné". Přitom je z textu rozhodnutí zřejmé, že "nepřezkoumatelnost" způsobuje sám povinný subjekt tím, že své důvody k odmítnutí nikdy nedoložil a odmítal nadřízenému orgánu poskytovat součinnost, například doložit, v jaké podobě požadovanými informacemi disponuje.

Je takový postup v rozporu s novým zněním zákona? Lze tuto obstrukci prolomit jinak než žalobou k soudu, který by o ní rozhodoval až za několik let? Včetně toho, že při podnětu k přezkoumání rozhodnutí MV, podanému k ÚOOÚ (nová přezkumná pravomoc vůči rozhodnutím nadřízeného orgánu), přijde na řadu dříve nové rozhodnutí magistrátu, čímž se stane překážkou přezkumu?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

9. 2. 2020

Bez znalosti konkrétního případu nelze posoudit, zda rozhodnutí MV – nevydat informační příkaz – je či není v souladu se zákonem. Konkrétně jde o to, zda nepřezkoumatelnost nadřízenému orgánu skutečně znemožňuje posouzení existence důvodů pro neposkytnutí informace. Nepřezkoumatelnost se může skládat ze dvou aspektů: 1) zda je rozhodnutí magistrátu dostatečně odůvodněno, 2) zda nadřízený orgán má k disposici podklady (pravděpodobně požadované dokumenty), z nichž může existenci důvodů posoudit. Ve vámi popsaném případě je nejspíš jediným (případným) důvodem pro nemožnost vydat informační příkaz ta okolnost, že magistrát ministerstvu nepředložil podklady (v rozporu se svými zákonnými povinnostmi).

Pokud by tomu tak nebylo a ministerstvo by mělo dost podkladů pro vlastní posouzení, zda existují důvody pro odmítnutí (to je právě jádrem sporu), pak lze proti rozhodnutí o dovolání (jímž bylo rozhodnutí magistrátu zrušeno a vráceno k novému projednání) podat podnět k přezkumu a požadovat, aby Úřad pro ochranu osobních údajů zrušil jak rozhodnutí ministerstva o odvolání, tak rozhodnutí magistrátu o odmítnutí, a přikázal magistrátu informaci poskytnout. Variantně by ÚOOÚ mohl rozhodnutí MV zrušit a uvést právní názor, že MV mělo rozhodnutí magistrátu zrušit a řízení zastavit. Z toho by plynula povinnost MV vydat vůči magistrátu informační příkaz.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy