Podvod

Alla

15. 8. 2019 | Počet zhlédnutí: 3838 | Počet komentářů: 1

Dobrý den.Manžel naletěl podvodníky,kterým zaplatil zálohu za provedeni stavebních prací. Prací odvedli na desetinu z té částky co dostaly a pak nezvedali telefóny ,nešli na kontakt.Policie odmítla příjmout trestné oznámení ,poradili zaplatit si právníka a celou věc řešit u soudu.Nezdá se mi že je to správný postup.Prosím o radu jak máme postupovat. Děkuji . Omlouvám se za pravopis,jsem cizinka.

Sára Klačko

5. 9. 2019

Policie má povinnost oznámení přijmout a prověřit. 

Z vámi poskytnutých informací vyplývá, že popsaným jednáním mohlo dojít ke spáchání trestného činu podvodu, záleží však na konkrétních okolnostech a zejména na posouzení škodlivosti činu pro společnost (srov. § 12 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník). Trestní zákoník v ustanovení § 209 stanoví: "Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. (...)." To znamená, že už při škodě 5000 Kč způsobené podvodným jednáním je poškozený chráněn trestním právem a takovou situaci je možné řešit nástroji trestního práva. Musí však být splněna obecná podmínka, a to, že jde o čin společensky škodlivý, který nepostačí řešit jinými právními prostředky.

Policie a státní zastupitelství jsou povinni vždy trestní oznámení přijmout a prověřit. Až na základě vyhodnocení skutečností uvedených v oznámení, případně dalších, policie rozhoduje, zda zahájí úkony trestního řízení. Dojde-li k závěru, že jde o podezření z trestného činu, má povinnost jednání stíhat: "Policejní orgán je povinen na základě vlastních poznatků, trestních oznámení i podnětů jiných osob a orgánů, na jejichž podkladě lze učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu, učinit všechna potřebná šetření a opatření k odhalení skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a směřující ke zjištění jeho pachatele." (srov. § 158 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb. trestního řádu).

Na druhé straně z pohledu policie jde primárně o občanskoprávní spor (měli jste mezi mezi sebou smlouvu, jedna smluvní strana neplní), a proto Vás odkazuje na občanskoprávní řízení. V praxi je totiž časté, že se lidé pokouší řešit občanskoprávní spory skrze trestní oznámení, neboť nechtějí platit soudní poplatek, právního zástupce, obávají se dlouhého vleklého sporu bez jistého výsledku atd.

Jelikož vedle policie má povinnost přijímat trestní oznámení i státní zástupce, můžete podat trestní oznámení znovu na státním zastupitelství. Doporučujeme oznámení podat v písemné formě společně s vylíčením všech skutečností a případně i s návrhy důkazů. Máte-li pocit, že policejní orgán, který Vaše trestní oznámení odmítl, pochybil, můžete si na něj stěžovat u odboru vnitřní kontroly příslušného krajského policejního ředitelství. Vzor stížnosti naleznete zde.

Toto je odpověď v bezplatné poradně Otevřené společnosti, která byla vypracována studenty - stážisty organizace. Prosím, vemte na vědomí, že nemůže nahradit komplexní odborné právní poradenství.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Taky vám vadí nečinnost policie?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy