Dotaz

Klimeš Miroslav

11. 7. 2019 | Počet zhlédnutí: 2714 | Počet komentářů: 1

Dobrý den

Mám podezření že mě bylo policistou neoprávněně nahlíženo do mého soukromého účtu.Má na to právo,když nepáchám žádnou trestnou činnost. Ani nejsem policii vyšetřován.??

Děkuji za info Klimeš Miroslav

Sára Klačko

25. 7. 2019

Dobrý den,

předpokldáme, že máte na mysli bankovní účet. V trestním řízení má policie, resp. státní zástupce pravomoc vyžádat si informace, které jinak podléhají bankovnímu tajemství, musí k tomu však mít zákonem předpokládaný důvod (§ 8 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád). Tím může například být situace, kdy informaci potřebuje jako důkaz při vyšetřování trestného činu. S ohledem na to, že první část vyšetřování se může dít bez Vašeho vědomí, nemusíte o probíhajícím vyšetřování vědět. Orgány činné v trestním řízení mají povinnost v přípravném řízení oznámit zahájení trestního stíhání podezřelému. Před zahájením trestního stíhání však policie shromažďuje potřebné důkazy a skutečnosti, na jejichž základě se pak rozhoduje, zda trestní stíhání může/nemůže zahájit. Do druhé fáze tak nemusí přípravné řízení vůbec dojít, neboť v první fázi vyšetřování může například policie dojít k závěru, že se trestný čin nestal, nemá dostatek důkazů pro zahájení trestního stíhání atd.

Pokud jde o jiný než bankovní účet, bude zákonná úprava s velkou pravděpodobností velmi podobná. Obecně lze říci, že právnické a fyzické osoby mají povinnost s policií spolupracovat a informace poskytovat, policie však nemůže informace požadovat svévolně, bezdůvodně. V závislosti na citlivosti informací jsou pak nastavena pravidla pro získávání/poskytování informací.

Policie může získávat informace i mimo trestní řízení (například při řešení přestupků a dalších věcí), pro řešení této otázky je však důležité vědět, o jaký typ soukromého účtu šlo (bankovní/jiný). Postup upravuje zejména zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR.

Na druhé straně nelze vyloučit ani exces ze strany policie. Máte-li pocit, že policista svou pravomoc zneužil, můžete podat stížnost na Odbor vnitřní kontroly příslušného Krajského policejního ředitelství. V krajním případě může jít až o trestný čin Zneužití pravomoci úřední osoby. Trestní oznámení se podává u GIBS, Generální inspekce bezpečnostních sborů. Můžete také zkusit postupovat neformálně, tj. dotázat se policie na důvod nahlížení do soukromého účtu. S ohledem na odpověď pak lze lépe hodnotit zákonnost/nezákonnost postupu.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Taky vám vadí nečinnost policie?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy